Planlegge bevegelsessporing

Du kan angi bestemte tidspunkt og ukedager da bevegelsessporingen skal starte automatisk. Dette kan f.eks. være nyttig dersom du bruker webkameraet av sikkerhetshensyn. Du kan da angi at det skal starte bevegelsessporing på tidspunkter da du normalt ikke er hjemme.

Slik planlegger du bevegelsessporing:

1. Klikk på kategorien WebCam tile motiondetection.zoom35 Planlegge bevegelsessporing på startsiden til webkameraprogrammet fra Logitech. Ruten Bevegelsessporing vises, og du får se hva webkameraet fanger opp for øyeblikket.
2. Klikk på Alternativer for bevegelse. Kontrollpanelet Alternativer for bevegelse åpnes.
3. Klikk på Rediger plan.
4. Angi starttidspunktet og slutttidspunktet for bevegelsessporingen.
5. Merk av for de ukedagene du vil bruke bevegelsessporing på.
6. Klikk på Lagre. Du kommer nå tilbake til dialogboksen Alternativer for bevegelse.
7. Merk av for Aktivert dersom du vil at bevegelsessporingen skal aktiveres automatisk etter planen. La boksen stå tom dersom du bare ville sette opp planen, ikke aktivere den enda.

WebCam note Planlegge bevegelsessporingNB

· Webkameraet kan kun brukes på ett sted om gangen. Hvis du vil holde en videosamtale, ta et bilde eller ta opp en video, må deaktivere bevegelsessporing først.

Planlegge bevegelsessporing