Galleri

I galleriet kan du gjøre følgende:

· Vise eksisterende bilder og videoer.
· Utføre mange ulike oppgaver relatert til bildene og videoene, f.eks. sende dem på e-post til venner og familie, skrive dem ut, laste dem opp til Facebook osv.

Du åpner galleriet ved å klikke på WebCam tile gallery sml Galleri startsiden til webkameraprogrammet fra Logitech. Du kan også åpne galleriet nederst på skjermen når du bruker Smil eller Bevegelsessporing.

Galleriet inneholder følgende kategorier:

Kategori

Forklaring

Alt innhold

Viser miniatyrbilder av alle bildene du har tatt, og alle videoene du har tatt opp.

Bilder

Viser miniatyrbilder av bildene du har tatt.

Videoer

Viser miniatyrbilder av alle videoene du har tatt opp, med unntak av de som ble tatt opp ved hjelp av bevegelsessporing.

Bevegelsesregistrerte videoer

Viser miniatyrbilder av videoene du har tatt opp ved hjelp av bevegelsessporing. (Dersom du ønsker mer informasjon, kan du seBevegelsessporing.)

Miniatyrbildene vises i den rekkefølgen bildene og videoene ble tatt / tatt opp. De eldste er lengst til venstre, de nyeste til høyre. Hvis det vises flere enn ni miniatyrbilder, må du rulle vannrett for å se alle sammen.

Følgende ikoner og indikatorer gir informasjon om bildet eller videoen miniatyrbildet representerer:

Kategori

Forklaring

WebCam icon gallery camera Galleri

Representerer en video tatt opp ved hjelp av Smil.

WebCam icon gallery motdet Galleri

Representerer en video som ble tatt opp ved hjelp av bevegelsessporing.

WebCam icon gallery facebook Galleri, WebCam icon gallery youtube Galleri, WebCam icon share over reverse Galleri

Indikerer at bildet har blitt lastet opp til Facebook, eller at en video har blitt lastet opp til YouTube eller Facebook.

Det generiske delingsmerket, WebCam icon share over Galleri, indikerer at bildet eller videoen har blitt lastet opp til mer enn ett nettsted.

WebCam icon gallery duration Galleri

Viser lengden på videoen.

Du kan utføre et bredt utvalg oppgaver relatert til bildene eller videoene, i galleriet. Se:

 

 

Galleri