Laste opp til Facebook

Slik laster du opp et bilde eller en video til Facebook:

1. Gå til galleriet.

Du åpner galleriet ved å klikke på WebCam tile gallery sml Laste opp til Facebook på startsiden til webkameraprogrammet fra Logitech. (Du kan også åpne galleriet nederst på skjermen når du bruker Smil eller Bevegelsessporing.)

2. Velg kategorien som inneholder bildene eller videoene du vil laste opp til Facebook.

WebCam note Laste opp til FacebookNB

· Du laster opp bilder og videoer samtidig ved å velge kategorien Alt innhold.
3. Velg bildene eller videoene som du vil laste opp.

Du velger en serie med bilder eller videoer ved å klikke på det første elementet, og deretter holde nede Skift-tasten mens du klikker på det siste elementet. Hvis du vil velge flere bilder eller videoer, klikker du på det første elementet, og holder deretter nede Skift-tasten mens du klikker på de andre elementene.

4. Klikk på WebCam icon gallery facebook Laste opp til Facebook Facebook.

Første gang du laster opp bilder eller videoer til Facebook, åpnes veiviseren Kom i gang med Facebook. Veiviseren hjelper deg gjennom påloggingsprosessen på Facebook og med å angi autentiseringsinnstillinger. Se Autentisere Facebook-opplasting hvis du vil ha mer informasjon.

Neste gang du vil laste opp noe, vises envelkomstmelding for Facebook-konfigurering. Klikk på Sett i gang! for å gå til veiviseren for Facebook-opplasting.

5. Følg anvisningene i veiviseren for Facebook-opplasting for å fullføre publiseringen av bildene og videoene på Facebook.

Veiviseren leder deg gjennom de ulike trinnene. Klikk på Neste når du har fullført et trinn, for å gå til neste. Veiviseren tar deg gjennom følgende trinn:

· Se innhold som skal lastes opp
Miniatyrbilder av bildene og videoene du valgte i trinn 3, vises. Du fjerner et bilde eller en video ved å klikke på den og velge Fjern. Hvis du vil legge til flere bilder eller videoer, drar du dem fra galleriet og inn på området med miniatyrbildene.
· Velg album
Velg hvilket Facebook-album du vil laste bildene og videoene opp til, ved å merke av i boksen ved siden av albumnavnet. Hvis du merker av i mer enn én boks, lastes bildene og videoene opp til alle de valgte albumene. Hvis du ikke merker av noen av boksene, lastes de opp til standardalbumet.

Du kan klikke på Opprett nytt… for å legge til et nytt album på Facebook-kontoen, og laste opp bildene og videoene til dette albumet.

6. Klikk på Last opp.

Bildene og videoene lastes opp til Facebook.

Delingsmerket, WebCam icon share over Laste opp til Facebook, legges til på miniatyrbildet av bildene og videoene i galleriet, og indikerer at de er blitt delt med andre. Du får følgende alternativer hvis du klikker på dette ikonet:

· Muligheten til å laste den opp igjen.
· En URL som viser hvor videoen ble lastes opp.

Dette er nyttig hvis du vil informere om opplastingen via et direktemeldingsprogram e.l.

 

Laste opp til Facebook