Laste opp til YouTube

Slik laster du opp en video til YouTube:

1. Gå til galleriet.

Du åpner galleriet ved å klikke på WebCam tile gallery sml Laste opp til YouTube på startsiden til webkameraprogrammet fra Logitech. (Du kan også åpne galleriet nederst på skjermen når du bruker Smil eller Bevegelsessporing.)

2. Velg kategorien som inneholder videoene som du vil laste opp til YouTube.
3. Velg videoene du vil laste opp.

Du velger en serie med videoer ved å klikke på det første elementet, og deretter holde nede Skift-tasten mens du klikker på det siste elementet. Hvis du vil velge flere videoer, klikker du på det første elementet, og holder deretter nede Ctrl-tasten mens du klikker på de andre elementene.

4. Klikk på WebCam icon gallery youtube Laste opp til YouTube YouTube.

Veiviseren for YouTube-opplasting åpnes.

5. Følg anvisningene på skjermen. Veiviseren leder deg gjennom de ulike trinnene. Klikk på Neste når du har fullført et trinn, for å gå til neste. Veiviseren tar deg gjennom følgende trinn:
· Oppgi YouTube-detaljer.
Oppgi brukernavn og passord for YouTube.

Hvis du ønsker at webkameraprogrammet fra Logitech skal lagre YouTube-detaljene dine, slik at du slipper å oppgi dem hver gang du vil laste opp noe, merker du av for Husk kontoinformasjonen for YouTube-kontoen min. Hvis du ikke ønsker at disse detaljene skal lagres, lar du boksen stå tom. Hvis du velger å la den stå tom, blir du nødt til å logge på hver gang du vil laste opp en video.

Dersom du ikke har en konto, klikker du på Opprett en YouTube-konto. Fyll ut registreringsskjemaet for YouTube, og gå deretter tilbake til veiviseren for å fortsette.

· Se valgte videoer.
Miniatyrbilder av videoene du valgte i trinn 3, vises. Du fjerner en video ved å klikke på den og velge Fjern. Hvis du vil legge til flere videoer, drar du dem fra galleriet og inn på området med miniatyrbildene.
6. Klikk på Last opp nå.

Videoene lastes opp til YouTube.

Delingsmerket, WebCam icon share over Laste opp til YouTube, legges til på miniatyrbildet av videoene i galleriet, og indikerer at de er blitt delt med andre. Du får følgende alternativer hvis du klikker på dette ikonet:

· Muligheten til å laste den opp igjen.
· En URL som viser hvor videoen ble lastes opp.

Dette er nyttig hvis du vil informere om opplastingen via et direktemeldingsprogram e.l.

 

Laste opp til YouTube