Redigere bilder og videoer

Slik redigerer du bilder og videoer:

1. Gå til galleriet.

Du får tilgang til gallerietved å klikke på WebCam tile gallery sml Redigere bilder og videoer på startsiden til webkameraprogrammet fra Logitech. ( Galleriet kan også åpnes nederst på skjermen når du bruker Smil eller Bevegelsessporing.)

2. Velg kategorien som inneholder bildene eller videoene som du vil redigere.
3. Velg bildene eller videoene som du vil redigere.

Du velger en serie med bilder eller videoer ved å klikke på det første elementet, og deretter holde nede Skift -tasten mens du klikker på det siste elementet. Hvis du vil velge flere bilder eller videoer, klikker du på det første elementet, og holder deretter nede Ctrl -tasten mens du klikker på de andre elementene.

WebCam note Redigere bilder og videoerNB

· Du kan ikke redigere bilder og videoer samtidig.
4. Klikk på Rediger bilde eller Rediger video.

WebCam note Redigere bilder og videoerNB

· Første gang du velger å redigere et bilde eller en video, blir du bedt om å velge hvilket program du vil bruke. Du kan enten velge programmer du har installert alt, eller laste ned bilde- og videoredigeringsprogramvare. Hvis du vil at webkameraprogrammet fra Logitech skal huske hva du velger, merker du av for Ikke vis denne meldingen igjen. Du kan endre valgene du gjør her, under Innstillinger for galleri.
5. Rediger bildene eller videoene som normalt.

Redigere bilder og videoer