Sende fotografier og videoer per e-post

Slik sender du fotografier og videoer på e-post:

1. Gå til galleriet.

Du åpner galleriet ved å klikke på WebCam tile gallery sml Sende fotografier og videoer per e post på startsiden til webkameraprogrammet fra Logitech. (Du kan også åpne galleriet nederst på skjermen når du bruker Smil eller Bevegelsessporing.)

2. Velg kategorien som inneholder bildene eller videoene du vil sende.

WebCam note Sende fotografier og videoer per e postNB

· Du kan velge både bilder og videoer som skal sendes, ved å velge kategorien Alt innhold.
3. Velg bildene eller videoene som du vil sende på e-post.

Du velger en serie med bilder eller videoer ved å klikke på det første elementet, og deretter holde nede Skift-tasten mens du klikker på det siste elementet. Hvis du vil velge flere bilder eller videoer, klikker du på det første elementet, og holder deretter nede Skift-tasten mens du klikker på de andre elementene. Du kan velge opptil fem elementer som skal sendes på e-post.

4. Klikk på E-post.

Det opprettes en e-post i standard e-postprogram (for eksempel Microsoft® Outlook®, Outlook Express eller Lotus Notes®), og bildene eller videoene du har valgt, legges til som vedlegg. E-posten inneholder følgende:

· Standardemnet Logitech Mail. Du kan eventuelt skrive over eller legge til tekst på denne linjen.
· En introduksjonsmelding som forklarer mottakeren hvordan bildene kan vises. Du kan også skrive over eller legge til tekst her.
5. Velg mottakere for e-posten på vanlig måte, og send den.

WebCam note Sende fotografier og videoer per e postNB

· Du kan selv velge hvilket program bildene og videoene skal sendes med. Se Innstillinger for galleri for mer informasjon.
· Hvis det ikke blir opprettet en e-post når du klikker på E-post, er det mulig at e-postprogrammet ditt ikke er MAPI-kompatibelt. (Microsoft Outlook, Outlook Express, Lotus Notes, Netscape® 4.0, Microsoft Exchange og Eudora® er alle MAPI-kompatible og bør fungere uten problemer.) Hvis du ikke er sikker på om e-postprogrammet ditt er MAPI-kompatibelt, kan du ta kontakt med produsenten av programmet.
· Du kan ikke bruke webbaserte e-posttjenester som Gmail eller Yahoo! Mail til å sende bilder og videoer på e-post rett fra galleriet, du må bruke en e-postklient, som Microsoft Outlook. (Nettbaserte e-posttjenester tillater av sikkerhetsgrunner ikke at tredjepartsprogrammer legger til vedlegg i e-poster.) Hvis du ikke har installert et støttet e-postprogram, eller hvis du ikke vil sende bilder og videoer på e-post fra galleriet, kan du fjerne markeringen for E-post-knappen. Du finner mer informasjon under Innstillinger for galleri.
· Dersom det blir opprettet en e-post, men bildene ikke blir lagt ved, kan dette skyldes at e-postprogrammet eller -tjenesten ikke tillater tredjepartsprogrammer å legge ved filer av sikkerhetshensyn. Se dokumentasjonen om e-postprogrammet eller -tjenesten. Noen nettbaserte e-posttjenester tilbyr en plugin-modul du kan installere for å løse dette problemet.

 

Sende fotografier og videoer per e-post