Skrive ut bilder

Slik skriver du ut bilder:

1. Gå til galleriet.

Du åpner galleriet ved å klikke på WebCam tile gallery sml Skrive ut bilder på startsiden til webkameraprogrammet fra Logitech. (Du kan også åpne galleriet nederst på skjermen når du bruker Smil eller Bevegelsessporing.)

2. Velg kategorien Bilder. Miniatyrbildene vises i den rekkefølgen de ble tatt. De eldste er lengst til høyre, de nyeste til venstre.
3. Velg bildene du vil skrive ut.

Du velger en serie med bilder ved å klikke på det første bildet, og deretter holde nede Skift-tasten mens du klikker på det siste bildet. Hvis du vil velge flere bilder, klikker du på det første bildet, og holder deretter nede Skift-tasten mens du klikker på de andre bildene.

4. Klikk på Skriv ut-knappen WebCam btn print Skrive ut bilder.

Standarddialogboksen Skriv ut i Windows vises.

5. Angi utskriftopplysningene som vanlig (for eksempel antall kopier), og klikk deretter på Skriv ut for å skrive ut bildene.

Skrive ut bilder