Slette bilder og videoer

Slik sletter du bilder og videoer:

1. Gå til galleriet.

Du åpner galleriet ved å klikke på WebCam tile gallery sml Slette bilder og videoer på startsiden til webkameraprogrammet fra Logitech. (Du kan også åpne galleriet nederst på skjermen når du bruker Smil eller Bevegelsessporing.)

2. Velg kategorien som inneholder bildene eller videoene som du vil slette.

WebCam note Slette bilder og videoerNB

· Du sletter bilder og videoer samtidig ved å velge kategorien Alt innhold.
3. Velg bildene eller videoene som du vil slette.

Du velger en serie med bilder eller videoer ved å klikke på det første elementet, og deretter holde nede Skift-tasten mens du klikker på det siste elementet. Hvis du vil velge flere bilder eller videoer, klikker du på det første elementet, og holder deretter nede Skift-tasten mens du klikker på de andre elementene.

4. Klikk på Slett-knappen WebCam btn gallery delete Slette bilder og videoer.

Bildene og videoene slettes.

WebCam warning Slette bilder og videoerADVARSEL

· Ved å slette bilder og videoer fra galleriet på denne måten, fjerner du dem ikke bare fra selve galleriet, men kildefilen slettes også fra harddisken.

 

Slette bilder og videoer