Spille av en video

Slik spiller du av videoer:

1. Gå til galleriet.

Du åpner galleriet ved å klikke på WebCam tile gallery sml Spille av en video på startsiden til webkameraprogrammet fra Logitech. (Du kan også åpne galleriet nederst på skjermen når du bruker Smil eller Bevegelsessporing.)

2. Velg enten:
· kategorien Videoer for å spille av en video tatt opp med Smil

eller

· kategorien Bevegelsesregistrerte videoer for å spille av en video tatt opp med bevegelsessporing.

Miniatyrbildene av det første bildet i videoen vises i den rekkefølgen videoene ble tatt opp. De eldste er lengst til høyre, de nyeste til venstre.

3. Klikk på videoen du vil spille av.
4. Klikk på WebCam btn play Spille av en video for å spille av videoen.

Følgende knapper er tilgjengelige mens videoen spilles av:

WebCam btn pause Spille av en video        Stopper videoen midlertidig.

WebCam btn gallerymute Spille av en video        Slår av lyden.

Du kan hoppe framover og bakover til en bestemt del av videoen. Dette gjør du ved å klikke punktet du vil hoppe til, på tidslinjen til videoen.

Dersom tidslinjen eller avspillingskontrollene ikke vises, beveger du musen over hovedvinduet for å få dem fram.

Spille av en video