Dette hjelpesystemet inneholder opplysninger om Logitech-webkameraet og det tilhørende webkameraprogrammet fra Logitech. Legg merke til at enheten din ikke nødvendigvis har alle funksjonene som er beskrevet i hjelpesystemet.

WebCam spacer Hjelpesystem for Logitech© 2012 Logitech. Med enerett. Logitech, Logitech-logoen, Logitech webkameraprogramvare og andre Logitech-merker tilhører Logitech og kan være registrerte. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Hjelpesystem for Logitech