Generelle innstillinger

Du kan angi flere generelle innstillinger for Logitech Webcam Software, slik at det fungerer akkurat slik du vil.

Dette gjør du ved å klikke på Valg øverst i vinduet Logitech Webcam Software. Logitech Webcam Software åpnes i kategorien Generelt. Endre innstillingene i tråd med tabellen nedenfor.

Innstilling

Forklaring

Innstillinger for webkamerakontroller

Vis webkameraikon i systemstatusfeltet

Merk av for dette alternativet hvis du vil at systemstatusikonet for webkameraprogrammet, WebCam icon camera helper Generelle innstillinger, skal vises på oppgavelinjen i Windows. Fjern avmerkingen hvis du ikke vil at ikonet skal vises.

Merk av her hvis du vil at webkamerakontrolleren skal starte automatisk når du begynner å bruke webkameraet. La avmerkingsboksen stå tom dersom du vil starte dette selv ved behov. (Webkamerakontrolleren kan startes fra startsiden i webkameraprogrammet eller systemstatusfeltet.)

Vis webkamerakontrolleren over andre programmer

Merk av for dette alternativet hvis du vil at kontrolleren alltid skal være synlig når du bruker andre programmer.

Når du har angitt ønskede generelle innstillinger, klikker du på Lagre for å ta dem i bruk og lukke vinduet.

Du kan klikke på knappen Bruk standardinnstillingene for å annullere endringene du har foretatt i innstillingene for Logitech Webcam Software, og gjenopprette de opprinnelige innstillingene til webkameraet.

Du kan angi andre innstillinger på følgende faner:

· Smil!

Generelle innstillinger