Innstillinger for Smil

Smil gjør det enkelt å ta bilder og ta opp videoer. Hvis du vil vite mer, se Smil.

Du kan justere ulike innstillinger for å få bedre kvalitet på lyden du tar opp. Dette gjør du ved å klikke på Valg øverst i webkameraprogramvinduet. Deretter går du til Smil! -fanen.

Innstilling

Forklaring

Mikrofonvolum

Angi volumet til stemmen din i videoer du tar opp og videosamtaler du holder. Hvis lyden i videoene er for lav, eller hvis samtalepartnerne ikke kan høre deg i videosamtaler, kan du dra glidebryteren mot høyre for å øke opptaksvolumet. Hvis lydnivået er for høyt, kan du dra glidebryteren mot venstre for å senke opptaksvolumet.

Måleren viser opptaksvolumet mens du snakker. Bruk måleren til å definere riktig opptaksvolum. Måleren bør vise maksimalt volum når du snakker så høyt som du maksimalt vil gjøre i en vanlig samtale.

Lydkvalitet

Velg ønsket lydkvalitet i videoene dine. Husk at jo høyere lydkvaliteten er, jo større plass tar filen opp på harddisken.

Videokvalitet

Velg ønsket kvalitet (komprimeringsnivå) på videoene dine.  Husk at jo høyere videokvaliteten er, jo større plass tar filen opp på harddisken.  Datamaskinen bruker også lengre tid på å behandle store filer, og det tar lengre tid å laste dem opp og dele dem med andre.  Noen fildelingssider har størrelsesbegrensninger. Dette gjelder bl.a. YouTube, så vi anbefaler at du velger høy kvalitet i de fleste tilfeller.

Vis nedtelling

Merk av for dette hvis du vil at en tresekunders nedtelling skal vises før bilder tas og videoopptak starter.

Når Galleri -innstillingene er stilt inn, klikker du på Lagre for å ta dem i bruk og lukke vinduet.

Du kan klikke på Gjenopprett til standardinnstillinger når som helst for å annullere endringene du har foretatt i innstillingene for webkameraprogrammet fra Logitech, og gjenopprette de opprinnelige innstillingene til webkameraet.

Du kan angi andre innstillinger på følgende faner:

Innstillinger for Smil