Nord- og Sør-Amerika

Hovedkontor (Fremont i USA, og Canada):

+1-510-795 81 00

Distriktskontorer:

Land

Avdeling

Telefon

Canada

Tilbehør

Systemer for
direkteoverføring av medier
 

Digitalt videoovervåkingssystem (DVS)

Ultimate Ears

Harmony
 
 

Labtec

+1 866-934-5644

+1 (877) 887-8889 (grønt nummer)
+1 (646) 4543237 (grønt nummer
utilgjengelig)

+1 88 469 4543

+1 866-837-7734

+1 866 291 1505 (engelsk)
+1 800 392 0431 (fransk)
+1 800 499 3508 (spansk)

+1 646 454 3222
 

Mexico

Tilbehør

+1 800-578-9619
 

USA

Tilbehør

Systemer for
direkteoverføring av medier
 

Digitalt videoovervåkingssystem (DVS)

Ultimate Ears

Harmony

+1 646-454-3200

+1 (877) 887-8889 (grønt nummer)
+1 (646) 454-3237 (grønt nummer
utilgjengelig)

+1 88 469 4543

+1 866-837-7734

+1-866 291 1505 (engelsk)
+1-800 392 0431 (fransk)
+1-800 499 3508 (spansk)
 

Brasil

Tilbehør

Labtec

+1 800-891-4173

+55 11 3444 6762
 

Latin-Amerika

Tilbehør

Labtec

+1 800-578-9619

+55 11 3444 6763
 

 

 

 

 

Nord- og Sør-Amerika