Oversikt over hjelpesystemet

Hjelpesystemet har en navigasjonsrute som inneholder en integrert innholdsfortegnelse, en indeks og en søkefunksjon. På denne måten kan du raskt og enkelt finne informasjonen du ønsker. Du kan også opprette bokmerker for emner som du eventuelt vil gå tilbake til senere.

Det er fire kategorier i navigasjonsruten:

· Innhold

Du åpner bokikonene ved å klikke på dem, og de viser emneoppføringer og underbøker. Når du beveger deg gjennom hjelpen, vil innholdskategorien vise deg hvor du befinner deg i hjelpesystemet, og gi en kort oversikt over andre relevante Hjelp-emner.

· Indeks

Viser en alfabetisk liste med indeksoppføringer. Du kan søke i indeksen ved å angi et ord eller bla gjennom listen med oppføringer. Når du begynner å skrive inn et ord, blir du automatisk tatt med til den riktige delen av indeksen. Dobbeltklikk på en oppføring for å vise relevante Hjelp-emner.

· Søk

Brukes til å søke etter alle forekomster av et ord eller en setning i hjelpen.

· Favoritter

Her kan du opprette et bokmerke for et emne, slik at du senere enkelt og raskt kan få tilgang til det.

Oversikt over hjelpesystemet