Ikon i systemstatusfeltet

Ikonet for webkameraprogrammet fra Logitech, WebCam icon camera helper Ikon i systemstatusfeltet, vises på oppgavelinjen i Windows®. Når du høyreklikker på ikonet, vises en hurtigmeny med følgende alternativer:

Alternativ

Forklaring

Webkameraprogram fra Logitech®

Starter webkameraprogrammet fra Logitech, eller flytter det fremst dersom det allerede er åpent.

Logitech® webkamerakontroll

Viser eller skjuler webkamerakontrolleren.

Webkamerakontrolleren er tilgjengelig når du bruker webkameraet med andre programmer eller tjenester.  I kontrolleren kan du gjøre følgende:

· Kontroller: du kan bruke til å panorere, vippe og zoome, justere innstillingene for RightSound™ og RightLight™ samt gjøre andre endringer for å oppnå best mulig resultat.

Du kan lese mer om dette under Webkamerakontroller.

Hjelp

Inneholder lenker til ulike støtteinstanser, inkludert dette hjelpesystemet, vanlige spørsmål og konfigureringsveivisere.

Om

Viser opplysninger om webkameraprogrammet, bl.a. hvilken versjon av programmet du har installert, og lisensopplysninger.

Søk etter oppdateringer

Søker etter oppdateringer for webkameraprogrammet. Se Oppdateringsinnstillinger hvis du vil ha mer informasjon.

Diagnostiseringsverktøy for Logitech®-webkameraer

Dette verktøyet brukes av Logitechs avdeling for teknisk støtte, og gjør det lettere å løse problemene dine. Du skal kun bruke dette verktøyet dersom en representant fra avdelingen for teknisk støtte hos Logitech ber deg om det.

Ikonet i systemstatusfeltet utheves med en turkis farge: WebCam icon camera helper md Ikon i systemstatusfeltet. Dette indikerer at bevegelsessporing er aktivert. Dersom du ønsker mer informasjon, kan du seBevegelsessporing.

WebCam note Ikon i systemstatusfeltetNB

· Hvis du ikke ønsker at ikonet skal vises på oppgavelinjen i Windows, kan dette alternativet deaktiveres. Se Generelle innstillinger hvis du vil ha mer informasjon.

Ikon i systemstatusfeltet