Valg av webkamera

Hvis du har flere Logitech-webkameraer koplet til pc-en, velger du det du vil bruke til å ta bilder og ta opp videoer, eller til å ta opp videoer med bevegelsessporing.

Den enkleste måten å velge standardkamera på i webkameraprogrammet, er å velge det på startsiden. Første gang du åpner startsiden, vises webkameraet som er valgt for øyeblikket. Du velger et annet kamera ved å klikke på Endre webkamera og velge ønsket webkamera fra listen.

Dersom du bruker et program eller en tjeneste, som en klient for videosamtaler, kan du som regel bytte webkamera fra det aktuelle programmet.

WebCam note Valg av webkameraMerknader

· Webkameraer støtter ulike funksjoner, så de tilgjengelige programmene kan variere avhengig av hvilken funksjon du bruker for øyeblikket.
· Du kan også velge et webkamera i webkameraprogrammet ved hjelp av panelet Kontroller i Smil. Du kan lese mer om dette under Angi webkamerakontroller .
· Webkameraet kan kun benytte én funksjon om gangen. Når bevegelsessporing er aktivert (se Bevegelsessporing ), kan du ikke bruke samme webkamera til å holde videosamtaler, ta bilder eller ta opp videoer. Du kan imidlertid fremdeles bruke disse funksjonene med et annet webkamera. Dette er grunnen til at du må velge hvilket webkamera du vil bruke til å ta opp video med bevegelsessporing, i kontrollene for bevegelsessporing. Se Kontroller for bevegelsessporingfor mer informasjon.

Valg av webkamera