Angi webkamerakontroller

Det finnes et bredt utvalg kontroller du kan angi mens du bruker Smil til å ta bilder og ta opp video. Slik får du webkameraet til å fungere akkurat slik du vil, og får best mulig bilder og video i de aktuelle omgivelsene.

Du åpner kontrollerpanelet fra Smil ved å klikke på knappen Kontroller nederst i forhåndsvisningen av bildet.

I tabellen nedenfor finner du en oversikt over de kontrollene du kan velge mellom:

Kontroll

Forklaring

Webkamera

Hvis du har flere Logitech-webkameraer koplet til datamaskinen, velger du det du vil bruke til å ta bilder og ta opp video. Se Valg av webkamera hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du kun har ett tilkoplet webkamera, vises navnet på dette.

Mikrofon

Webkameraet har en innebygd mikrofon. Hvis datamaskinen også har en innebygd mikrofon, eller hvis du har koplet en annen mikrofon til datamaskinen, kan du bruke dette feltet til å velge hvilken mikrofon du vil bruke når du lager videoer.

WebCam note Angi webkamerakontroller Merknader

· Hvis du kun har én tilgjengelig mikrofon, vises navnet på denne. Du kan da ikke endre på dette alternativet.
· Dersom du velger et webkamera med en innebygd mikrofon, velges den innebygde mikrofonen automatisk, med mindre du bruker et headset. Da forblir headsettet det valgte alternativet. Du kan overstyre dette automatiske valget ved å velge en annen mikrofon fra listen.
· Hvilken mikrofon du velger her, har ingen innvirkning på hvilken mikrofon som brukes med andre programmer. Dette må angis under Lyder og lydenheter i kontrollpanelet i Windows.

WebCam btn mute Angi webkamerakontroller

Klikk for å slå av lyden fra mikrofonen. Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil lage en video uten lyd.

WebCam pantilt md Angi webkamerakontroller

Bruk knappene WebCam btn arrowleft active md Angi webkamerakontroller og WebCam btn arrowright active md Angi webkamerakontroller til å panorere kontrollene (for å justere fokusområdet til webkameraet mot venstre eller høyre).

Bruk knappene WebCam btn arrowup active md Angi webkamerakontroller og WebCam btn arrowdown active md Angi webkamerakontroller til å vippe kontrollene (for å justere fokusområdet til webkameraet oppover eller nedover).

Bruk knappen WebCam button home md Angi webkamerakontroller (hjem) til å sentrere fokusområdet.

WebCam note Angi webkamerakontroller Merknader

· Hvis du vil panorere og vippe, må du zoome inn på motivet først (se nedenfor).
· Du oppnår bedre panorering og vipping hvis du unngår å klikke flere ganger på panorer- eller vipp-knappene i rask rekkefølge. Hver gang du flytter webkameraet, må du vente til det har flyttet før du flytter det igjen.
· Disse knappene fungerer bare på Logitech-webkameraer som har panorer- og vipp-funksjoner.

WebCam btn zoomin md Angi webkamerakontroller, WebCam btn zoomout md Angi webkamerakontroller

Zoome inn og ut på objektet.

WebCam note Angi webkamerakontroller NB

· Disse knappene fungerer bare på Logitech-webkameraer som har zoom-funksjoner.

Du kan gå tilbake til standard zoomenivå ved å klikke på Tilbakestill zoom.

Standard/bredskjermformat

Velg ønsket bildeformat til videoopptak.

Oppløsning

Endre størrelsen på bilder og videoopptak.

Høyere oppløsning gir bilder av bedre kvalitet. Filene som opprettes når du tar opp video og tar stillbilder, blir imidlertid mye større, og tar dermed opp mer plass på harddisken.

WebCam note Angi webkamerakontroller NB

· De tilgjengelige oppløsningene varierer fra webkamera til webkamera, og avhenger også av om du velger standard eller bredskjermformat, og om du tar stillbilder eller tar opp video.

Følg ansiktet mitt

Merk av her hvis du vil at webkameraet skal spore ansiktet ditt automatisk når du tar opp video. Webkameraet panorerer og vipper automatisk når du beveger på hodet, slik at ansiktet ditt alltid er midt i bildet. Slik kan du bevege deg fritt omkring, uten å måtte panorere og vippe webkameraet manuelt.

Dersom webkameraprogrammet fra Logitech registrerer flere ansikter, spores alle.

RightSound

RightSound-teknologien fra Logitech fjerner uønsket bakgrunnsstøy. Merk av her hvis du ønsker klarere lyd. Da blir du alltid hørt, høyt og tydelig.

RightLight

RightLight justerer webkameraets bildeinnstillinger automatisk, slik at du får best mulig bildekvalitet under alle lysforhold. Dette er mulig fordi teknologien justerer bildehastigheten og eksponeringen ved behov, for å kompensere for lite lys.

Vi anbefaler at du merker av for å aktivere RightLight, da det bare justerer bildehastighet og eksponering ved dårlige lysforhold. Hvis det ikke er behov for justeringer, utføres de heller ikke.

WebCam note Angi webkamerakontroller Tips:

· Hvis du aktiverer RightLight når du befinner deg i omgivelser med lite lys, senkes bildehastigheten. Dette kan resultere i hakkete video. Dersom dette skjer, anbefaler vi at du lar RightLight være aktivert, og forsøker å få inn mer lys bakfra og fra siden. RightLight øker da bildehastigheten automatisk, og videoen blir jevnere og kvaliteten høyere.

Hvis det ikke er mulig å forbedre lysforholdene, kan du prøve å fjerne avmerkingen og deaktivere RightLight, for å se om det løser problemet.

Automatisk fokus, WebCam icon focusmacro Angi webkamerakontroller, WebCam icon focusinfinite Angi webkamerakontroller

Merk av for Automatisk fokus hvis du ønsker at webkameraet skal fokusere på objekter i forgrunnen automatisk. Slik får du skarpe bilder, særlig nærbilder.

Du kan fjerne avmerkingen for Automatisk fokus dersom du ønsker å fokusere manuelt ved hjelp av glidebryteren.

Beveg den mot WebCam icon focusmacro Angi webkamerakontroller for å fokusere på små objekter i nærheten av webkameraet, eller beveg den mot WebCam icon focusinfinite Angi webkamerakontroller for å fokusere på helheten.

WebCam note Angi webkamerakontroller Merknader

· Vi anbefaler at du bruker autofokus, slik at du får skarpe bilder uansett hvor langt unna webkameraet motivet er.
· Når du angir fokus manuelt, kan du få uskarpe bilder dersom du velger en innstilling helt til venstre eller helt til høyre med glidebryteren.
· Ikke alle Logitech-webkameraer støtter autofokus.

Avanserte innstillinger >

Viser avanserte tilleggsinnstillinger for webkameraet, som du kan endre etter behov. Se Avanserte innstillinger hvis du vil ha mer informasjon.

I tillegg til disse webkamerakontrollene, fins det et utvalg innstillinger i webkameraprogrammet fra Logitech som du kan angi. Se Innstillinger hvis du vil ha mer informasjon.

 

Angi webkamerakontroller