Kategorien Avanserte innstillinger

Kontroll

Forklaring

RightLight

RightLight justerer webkameraets bildeinnstillinger automatisk, slik at du får best mulig bildekvalitet under alle lysforhold. Dette er mulig fordi teknologien justerer bildehastigheten og eksponeringen ved behov, for å kompensere for lite lys.

Vi anbefaler at du merker av for å aktivere RightLight, da det bare justerer bildehastighet og eksponering ved dårlige lysforhold. Hvis det ikke er behov for justeringer, utføres de heller ikke.

WebCam note Kategorien Avanserte innstillinger Tips:

· Hvis du aktiverer RightLight når du befinner deg i omgivelser med lite lys, senkes bildehastigheten. Dette kan resultere i hakkete video. Dersom dette skjer, anbefaler vi at du lar RightLight være aktivert, og forsøker å få inn mer lys bakfra og fra siden. RightLight øker da bildehastigheten automatisk, og videoen blir jevnere og kvaliteten høyere.

Hvis det ikke er mulig å forbedre lysforholdene, kan du prøve å fjerne avmerkingen og deaktivere RightLight, for å se om det løser problemet.

Bildekvalitet

Hvis du deaktiverer RightLight, kan du i stedet justere bildeinnstillingene manuelt med glidebryterne.

· Eksponering. Bestemmer hvor mye lys objektivet slipper gjennom. Lav eksponering åpner og lukker objektivet raskere (opptil hvert 1/10000 sekund), mens en høyere eksponering åpner og lukker objektivet saktere (ned til hvert femtedels sekund, avhengig av bildehastigheten). Høy eksponering passer bra til mørke omgivelser, f.eks. et dårlig opplyst rom, mens lav eksponering er nyttig dersom det er sterkt lys i omgivelsene.
· Forsterking. Avgjør styrken på bildesignalet. Lav forsterking er best i lyse omgivelser, mens høy forsterking gir et bedre resultat i dårlig opplyste omgivelser. Du kan enten merke av for Auto hvis du vil at programvaren skal bruke en innstilling for Forsterking som passer de fleste forhold, eller fjerne avmerkingen og justere det manuelt med glidebryteren.
· Lysstyrke. Bestemmer balansen mellom lyse og mørke fargenyanser i bildene. En høy lysstyrke gir lyse bilder, og en lav lysstyrke gir mørke bilder.
· Kontrast. Bestemmer forskjellen mellom de lyseste og mørkeste fargenyansene i bildene. Bilder med høy kontrast har høye lyse og mørke verdier, og bilder med lav kontrast har flere farger som holder seg i mellomtonene, slik at de ofte blir grå og uklare.
· Fargeintensitet. Bestemmer fargemetningen. En lav intensitet gir grå og uklare fargenyanser, mens en høy intensitet gir mer klare farger.
· Hvitbalanse. Sørger for at det som er hvitt i virkeligheten, er hvitt i bildene og videoene, uansett lysforhold. Dette oppnås ved å omjustere de røde og blå fargenivåene til videoen. Du har to muligheter:
o Merk av for alternativet Auto hvis du vil at Logitech-webkameraprogrammet skal gjøre dette automatisk.

     eller

o Sett hvitbalansen manuelt. Du gjør det ved å fjerne markeringen for Auto, peke kameraet mot et hvitt objekt, for eksempel en vegg, og deretter bevege glidebryteren til veggen ser hvit ut på skjermen.

Antiflimmer

Reduserer flimring som oppstår i rom med fluorescerende lys. Du kan velge blant følgende:

· Av dersom du ikke bruker Logitech-webkameraet i et rom med fluorescerende lys.
· NTSC – 60 Hz dersom du befinner deg i et rom med fluorescerende lys i Nord-Amerika, der lyset flimrer med en hastighet på 60 Hz.
· PAL – 50 Hz dersom du befinner deg i et rom med fluorescerende lys i Europa, der lyset flimrer med en hastighet på 50 Hz.

Bilderetning

Velg retningen på bildet som tas:

· Standard. Bildet tas som normalt.
· Speilvendt. Endrer den vannrette retningen på bildet, slik at den venstre siden blir den høyre, og den høyre siden blir den venstre. (Som å se deg selv i speilet!)

Når du har angitt innstillingene, klikker du på Lagre for å ta dem i bruk og lukke vinduet.

Du kan klikke på knappen Bruk standardinnstillingene for å annullere endringene du har foretatt i innstillingene, og gjenopprette de opprinnelige innstillingene til webkameraet.

 

Kategorien Avanserte innstillinger