Kategorien Webkamerakontroll

Kontroll

Forklaring

WebCam pantilt Kategorien Webkamerakontroll

Bruk knappene WebCam btn arrowleft active Kategorien Webkamerakontroll og WebCam btn arrowright active Kategorien Webkamerakontroll til å panorere kontrollene (for å justere fokusområdet til webkameraet mot venstre eller høyre).

Bruk knappene WebCam btn arrowup active Kategorien Webkamerakontroll og WebCam btn arrowdown active Kategorien Webkamerakontroll til å vippe kontrollene (for å justere fokusområdet til webkameraet oppover eller nedover).

Bruk knappen WebCam button home Kategorien Webkamerakontroll (hjem) til å sentrere fokusområdet.

WebCam note Kategorien Webkamerakontroll Merknader

· Du oppnår bedre panorering og vipping hvis du unngår å klikke flere ganger på panorer- eller vipp-knappene i rask rekkefølge. Hver gang du flytter webkameraet, må du vente til det har flyttet før du flytter det igjen.
· Disse knappene fungerer bare på Logitech-webkameraer som har panorer- og vipp-funksjoner.

WebCam btn zoomin Kategorien Webkamerakontroll, WebCam btn zoomout Kategorien Webkamerakontroll

Zoome inn og ut på objektet.

WebCam note Kategorien Webkamerakontroll NB

· Disse knappene fungerer bare på Logitech-webkameraer som har zoom-funksjoner.

Følg ansiktet mitt

Merk av her hvis du vil at webkameraet skal spore ansiktet ditt automatisk mens det tar opp video og når du holder videosamtaler. Webkameraet panorerer og vipper automatisk når du beveger på hodet, slik at ansiktet ditt alltid er midt i bildet. Slik kan du bevege deg fritt omkring, uten å måtte panorere og vippe webkameraet manuelt.

Dersom webkameraprogrammet fra Logitech registrerer flere ansikter, spores alle.

RightSound

RightSound-teknologien fra Logitech fjerner uønsket bakgrunnsstøy. Merk av her hvis du ønsker klarere lyd. Da blir du alltid hørt, høyt og tydelig.

Automatisk fokus, WebCam icon focusmacro Kategorien Webkamerakontroll, WebCam icon focusinfinite Kategorien Webkamerakontroll

Merk av for Automatisk fokus hvis du ønsker at webkameraet skal fokusere på objekter i forgrunnen automatisk. Slik får du skarpe bilder, særlig nærbilder.

Du kan fjerne avmerkingen for Automatisk fokus dersom du ønsker å fokusere manuelt ved hjelp av glidebryteren.

Beveg den mot WebCam icon focusmacro Kategorien Webkamerakontroll for å fokusere på små objekter i nærheten av webkameraet, eller beveg den mot WebCam icon focusinfinite Kategorien Webkamerakontroll for å fokusere på helheten.

WebCam note Kategorien Webkamerakontroll Merknader

· Vi anbefaler at du bruker autofokus, slik at du får skarpe bilder uansett hvor langt unna webkameraet motivet er.
· Når du angir fokus manuelt, kan du få uskarpe bilder dersom du velger en innstilling helt til venstre eller helt til høyre med glidebryteren.
· Ikke alle Logitech-webkameraer støtter autofokus.

Når du har angitt innstillingene, klikker du på Lagre for å ta dem i bruk og lukke vinduet.

Du kan klikke på knappen Bruk standardinnstillingene for å annullere endringene du har foretatt i innstillingene, og gjenopprette de opprinnelige innstillingene til webkameraet.

 

Kategorien Webkamerakontroll