Ta et bilde

Slik tar du et bilde:

1. Klikk på WebCam tile quickcapture sml Ta et bilde på startsiden til webkameraprogrammet fra Logitech. Ruten Smil vises, og du får se hva webkameraet fanger opp for øyeblikket.
2. Sett foto/video-knappen til: WebCam btn photosetting vsml Ta et bilde (Foto).
3. Kontroller innstillingene for webkameraet. Du åpner kontrollerpanelet ved å klikke på knappen Kontroller nederst i forhåndsvisningen av bildet. Du kan lese mer om dette under Angi webkamerakontroller.

WebCam note Ta et bildeNB

· Den første gangen du bruker webkameraet, aktiveres standardinnstillinger som er egnet for de fleste forhold. Du trenger derfor ikke justere kontrollene for å kunne ta et bilde.
· Hvis du endrer noen av innstillingene, lagrer webkameraprogrammet fra Logitech disse endringene. De oppdaterte innstillingene brukes automatisk neste gang du tar et bilde.
· Du får best bildekvalitet ved å plassere kraftige lyskilder bak webkameraet og utenfor bildet hvis mulig.
4. Klikk enten på utløserknappen på skjermen, WebCam btn shutterphoto sml Ta et bilde, eller trykk ned utløserknappen på webkameraet..

Bildet blir tatt. (Det kan komme opp en tresekunders nedtelling før bildet tas, avhengig av innstillingene dine.) Du får så se hva webkameraet fanger opp for øyeblikket.

Bildet legges til i galleriet, i kategorien Bilde. Se Galleri for mer informasjon om hvordan du viser bildet samt andre handlinger du kan utføre, f.eks. sende bildet på e-post, redigere det og laste det opp til Facebook.

Bildefilen lagres på harddisken i .jpg-format. Avhengig av hvilken Windows-versjon du har, lagres den i mappen BilderLWS, eller i mappen Mine dokumenterMine bilderLWS.

WebCam note Ta et bildeNB

· Du kan selv velge hvilken mappe bildene skal lagres i. Se Innstillinger for galleri for mer informasjon.

 

Ta et bilde