Ta opp en video

Slik tar du opp du en video:

1. Klikk på WebCam tile quickcapture sml Ta opp en video på startsiden til webkameraprogrammet fra Logitech. Ruten Smil vises, og du får se hva webkameraet fanger opp for øyeblikket.
2. Sett foto/video-knappen til: WebCam btn videosetting vsml Ta opp en video (Video).
3. Kontroller innstillingene for webkameraet. Du åpner kontrollerpanelet ved å klikke på knappen Kontroller nederst i forhåndsvisningen av bildet. Du kan lese mer om dette under Angi webkamerakontroller.

WebCam note Ta opp en videoMerknader

· Den første gangen du bruker webkameraet, aktiveres standardinnstillinger som er egnet for de fleste forhold. Du trenger derfor ikke justere kontrollene for å kunne ta opp video.
· Hvis du endrer noen av innstillingene, lagrer webkameraprogrammet fra Logitech disse endringene. De oppdaterte innstillingene brukes automatisk neste gang du tar opp en video.
· Du får best videokvalitet ved å plassere kraftige lyskilder bak kameraet og utenfor bildet hvis mulig.
4. Start opptaket ved å klikke på utløserknappen på skjermen, WebCam btn shuttervideo sml Ta opp en video.

(Det kan komme opp en tresekunders nedtelling før opptaket begynner, avhengig av innstillingene dine.)

Mens opptaket pågår, endres utløserknappen til WebCam btn shuttervideo recording sml Ta opp en video, og det vises en tidtaker som indikerer hvor lang tid som har gått.

6. Når du vil avslutte opptaket, klikker du på WebCam btn shuttervideo recording sml Ta opp en video.

Det siste bildet i videoen vises en kort stund. Du får så se hva webkameraet fanger opp for øyeblikket.

Videoen legges til i galleriet, i kategorien Video. Se Galleri for mer informasjon om hvordan du viser videoen samt andre handlinger du kan utføre, f.eks. sende videoen på e-post, redigere den og laste den opp til YouTube eller Facebook.

Videofilen lagres på harddisken i .wmv-format. Avhengig av hvilken Windows-versjon du har, lagres den i mappen VideoerLWS, eller i mappen Mine dokumenterMine videoerLWS.

WebCam note Ta opp en videoNB

· Du kan selv velge hvilken mappe videoene skal lagres i. Se Innstillinger for galleri for mer informasjon.

 

Ta opp en video