Webkamerakontroller

Webkamerakontrolleren inneholder følgende alternativer:

· Kontroller du kan bruke til å panorere, vippe og zoome, justere innstillingene for RightSound og RightLight samt gjøre andre endringer for å oppnå best mulig resultat. Se Kontroller.

 

Det kan hende at webkamerakontrolleren starter automatisk når du begynner å bruke webkameraet. Dette avhenger av innstillingene. Se Generelle innstillinger for mer informasjon om hvordan du endrer denne innstillingen.

Slik starter du webkamerakontrolleren:

· Klikk på WebCam icon camhelper over sml Webkamerakontroller på startsiden til webkameraprogrammet fra Logitech.

– eller –

· Høyreklikk på ikonet i systemstatusfeltet, WebCam icon camera helper Webkamerakontroller, og velg Logitech webkamerakontroll.

Dersom webkameraet har en utløserknapp, starter webkamerakontrolleren dersom du klikker på denne.

WebCam note WebkamerakontrollerNB

· Du kan velge at webkamerakontrolleren skal vises foran alle andre programmer, slik at den alltid er synlig. Se Generelle innstillinger hvis du vil ha mer informasjon.

 

Webkamerakontroller