Kontroller

Du kan gjøre følgende med webkamerakontrollen:

Kontroll

Forklaring

WebCam pantilt md Kontroller

Bruk knappene WebCam btn arrowleft active md Kontroller og WebCam btn arrowright active md Kontroller til å panorere kontrollene (for å justere fokusområdet til webkameraet mot venstre eller høyre).

Bruk knappene WebCam btn arrowup active md Kontroller og WebCam btn arrowdown active md Kontroller til å vippe kontrollene (for å justere fokusområdet til webkameraet oppover eller nedover).

Bruk knappen WebCam button home md Kontroller (hjem) til å sentrere fokusområdet.

WebCam note Kontroller Merknader

· Hvis du vil panorere og vippe, må du zoome inn på motivet først (se nedenfor).
· Du oppnår bedre panorering og vipping hvis du unngår å klikke flere ganger på panorer- eller vipp-knappene i rask rekkefølge. Hver gang du flytter webkameraet, må du vente til det har flyttet før du flytter det igjen.
· Disse knappene fungerer bare på Logitech-webkameraer som har panorer- og vipp-funksjoner.

WebCam btn zoomin md Kontroller, WebCam btn zoomout md Kontroller

Zoome inn og ut på objektet.

WebCam note Kontroller NB

· Disse knappene fungerer bare på Logitech-webkameraer som har zoom-funksjoner.

Klikk på > Alternativer for webkamera for å vise følgende ekstrakontroller:

Kontroll

Forklaring

Følg ansiktet mitt

Merk av her hvis du vil at webkameraet skal spore ansiktet ditt automatisk når du holder videosamtaler. Webkameraet panorerer og vipper automatisk når du beveger på hodet, slik at ansiktet ditt alltid er midt i bildet. Slik kan du bevege deg fritt omkring, uten å måtte panorere og vippe webkameraet manuelt.

Dersom webkameraprogrammet fra Logitech registrerer flere ansikter, spores alle.

RightLight

RightLight justerer webkameraets bildeinnstillinger automatisk, slik at du får best mulig bildekvalitet under alle lysforhold. Dette er mulig fordi teknologien justerer bildehastigheten og eksponeringen ved behov, for å kompensere for lite lys.

Vi anbefaler at du merker av for å aktivere RightLight, da det bare justerer bildehastighet og eksponering ved dårlige lysforhold. Hvis det ikke er behov for justeringer, utføres de heller ikke.

WebCam note Kontroller Tips:

· Hvis du aktiverer RightLight når du befinner deg i omgivelser med lite lys, senkes bildehastigheten. Dette kan resultere i hakkete video. Dersom dette skjer, anbefaler vi at du lar RightLight være aktivert, og forsøker å få inn mer lys bakfra og fra siden. RightLight øker da bildehastigheten automatisk, og videoen blir jevnere og kvaliteten høyere.

Hvis det ikke er mulig å forbedre lysforholdene, kan du prøve å fjerne avmerkingen og deaktivere RightLight, for å se om det løser problemet.

Automatisk fokus, WebCam icon focusmacro Kontroller, WebCam icon focusinfinite Kontroller

Merk av for Automatisk fokus hvis du ønsker at webkameraet skal fokusere på objekter i forgrunnen automatisk. Slik får du skarpe bilder, særlig nærbilder.

Du kan fjerne avmerkingen for Automatisk fokus dersom du ønsker å fokusere manuelt ved hjelp av glidebryteren.

Beveg den mot WebCam icon focusmacro Kontroller for å fokusere på små objekter i nærheten av webkameraet, eller beveg den mot WebCam icon focusinfinite Kontroller for å fokusere på helheten.

WebCam note Kontroller Merknader

· Vi anbefaler at du bruker autofokus, slik at du får skarpe bilder uansett hvor langt unna webkameraet motivet er.
· Når du angir fokus manuelt, kan du få uskarpe bilder dersom du velger en innstilling helt til venstre eller helt til høyre med glidebryteren.
· Ikke alle Logitech-webkameraer støtter autofokus.

Avanserte innstillinger >

Viser avanserte tilleggsinnstillinger for webkameraet, som du kan endre etter behov. Se Avanserte innstillinger hvis du vil ha mer informasjon.

I tillegg til disse webkamerakontrollene, fins det et utvalg innstillinger i webkameraprogrammet fra Logitech som du kan angi. Se Innstillinger hvis du vil ha mer informasjon.

 

 

 

 

 

Kontroller