Odtwarzanie filmu wideo

Aby odtworzyć film wideo:

1. Przejdź do Galerii.

Aby uzyskać dostęp do Galerii, kliknij przycisk WebCam tile gallery sml Odtwarzanie filmu wideo na stronie głównej oprogramowania Logitech Webcam Software. W przypadku używania funkcji Szybkie przechwytywanie lub funkcji Wykrywanie ruchu Galeria jest też dostępna w dolnej części ekranu.

2. Wybierz:
· kartę Wideo, aby odtworzyć wideo nagrane przy użyciu funkcji Szybkie przechwytywanie

-lub-

· kartę Nagrania ruchu, aby odtworzyć wideo nagrane w wyniku zadziałania funkcji wykrywania ruchu.

Miniatury pierwszych klatek filmów wideo są wyświetlane w kolejności nagrywania filmów — od najstarszych z prawej strony do najnowszych z lewej strony.

3. Kliknij wideo, które chcesz odtworzyć.
4. Kliknij przycisk WebCam btn play Odtwarzanie filmu wideo, aby odtworzyć wideo.

Podczas odtwarzania wideo są dostępne następujące przyciski:

WebCam btn pause Odtwarzanie filmu wideo        Wstrzymuje film wideo.

WebCam btn gallerymute Odtwarzanie filmu wideo        Wycisza dźwięk filmu wideo.

Istnieje możliwość przechodzenia w przód lub w tył do określonej części wideo. W tym celu wystarczy kliknąć oś czasu wideo w miejscu, do którego ma nastąpić przejście.

Jeśli oś czasu lub elementy sterujące odtwarzaniem nie są wyświetlane, należy umieścić kursor myszy na oknie głównym, aby wyświetlić je ponownie.

Odtwarzanie filmu wideo