Ograniczona gwarancja na produkty sprzętowe firmy Logitech

Firma Logitech gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że produkt sprzętowy firmy Logitech będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez czas określony na opakowaniu produktu i/lub podany w dokumentacji użytkownika, licząc od daty zakupu.

Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji na sprzęt firmy Logitech można znaleźć pod adresem www.logitech.com/warranty.

Ograniczona gwarancja na produkty sprzętowe firmy Logitech