Ameryka Północna i Południowa

Centrala korporacyjna (Fremont USA i Kanada):

+1-510-795 81 00

Biura regionalne:

Kraj

Dział

Telefon

Kanada

Urządzenia peryferyjne

Systemy strumieniowego
przesyłania multimediów
 

DVS

Ultimate Ears

Harmony
 
 

Labtec

+1 866-934-5644

+1 (877) 887-8889 (połączenie bezpłatne)
+1 (646) 454‑3237 (jeśli nie można połączyć się
bezpłatnie)

+1 88 469 4543

+1 866-837-7734

+1 866 291 1505 (j. angielski)
+1 800 392 0431 (j. francuski)
+1 800 499 3508 (j. hiszpański)

+1 646 454 3222
 

Meksyk

Urządzenia peryferyjne

+1 800-578-9619
 

Stany Zjednoczone

Urządzenia peryferyjne

Systemy strumieniowego
przesyłania multimediów
 

DVS

Ultimate Ears

Harmony

+1 646-454-3200

+1 (877) 887-8889 (połączenie bezpłatne)
+1 (646) 454-3237 (jeśli nie można połączyć się
bezpłatnie)

+1 88 469 4543

+1 866-837-7734

+1-866 291 1505 (j. angielski)
+1-800 392 0431 (j. francuski)
+1-800 499 3508 (j. hiszpański)
 

Brazylia

Urządzenia peryferyjne

Labtec

+1 800-891-4173

+55 11 3444 6762
 

Ameryka Łacińska

Urządzenia peryferyjne

Labtec

+1 800-578-9619

+55 11 3444 6763
 

 

 

 

 

Ameryka Północna i Południowa