Oprogramowanie Logitech Webcam Software

Oprogramowanie Logitech Webcam Software udostępnia wszystkie funkcje potrzebne do obsługi kamery internetowej firmy Logitech. Umożliwia wykonywanie wszystkich zadań dotyczących kamery internetowej oraz korzystanie z funkcji zaawansowanych.

Po uruchomieniu oprogramowania Logitech Webcam Software zostaje wyświetlona strona główna.

Przyciski znajdujące się na środku strony oferują następujące funkcje:

Przycisk

Akcja

WebCam quickcaptureshare Oprogramowanie Logitech Webcam Software

Uruchomienie funkcji Szybkie przechwytywanie, która ułatwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów wideo oraz oferuje doskonałe funkcje umożliwiające dostosowanie filmu. Zobacz Szybkie przechwytywanie.

WebCam webcamgallery Oprogramowanie Logitech Webcam Software

Wyświetlanie zdjęć i filmów wideo. Udostępnianie ich przez wysłanie pocztą e-mail do znajomych i rodziny lub przekazanie do witryny społecznościowej, takiej jak serwis Facebook® lub YouTube™. Zobacz Galeria.

Zmień kamerę internetową

WebCam camera Oprogramowanie Logitech Webcam Software

Opcja Zmień kamerę internetową jest dostępna, jeśli do komputera jest podłączona więcej niż jedna kamera internetowa firmy Logitech. Umożliwia wybranie kamery, która ma być używana. Zobacz Wybór kamery internetowej.

W dolnej części ekranu są dostępne następujące przyciski:

Przycisk

Akcja

WebCam tile motiondetection mid Oprogramowanie Logitech Webcam Software

Wykrywanie ruchu

Włączanie automatycznego nagrywania wideo po wykryciu ruchu, dzięki czemu można zobaczyć, co się działo podczas naszej nieobecności. Zobacz Wykrywanie ruchu.

WebCam tile camhelper mid Oprogramowanie Logitech Webcam Software

Kontroler kamery internetowej

Oferuje elementy sterujące kamerą internetową pozwalające na dostosowanie obrazu, gdy kamera jest używana z zewnętrzną aplikacją lub usługą, np. klientem połączeń wideo. Zobacz Kontroler kamery internetowej.

WebCam windowsmoviemaker Oprogramowanie Logitech Webcam Software

Movie Maker

Za pomocą programu Windows Movie Maker można edytować domowe filmy wideo.

Łącza w górnej części ekranu zawierają następujące opcje:

Łącze

Akcja

WebCam icon settings small Oprogramowanie Logitech Webcam Software Preferencje

Umożliwia dostosowanie ustawień oprogramowania Logitech Webcam Software, tak aby działało zgodnie z oczekiwaniami. Zobacz Ustawienia.

WebCam icon help Oprogramowanie Logitech Webcam Software Pomoc

Zawiera łącza do różnych zasobów pomocy, w tym do tego centrum pomocy, często zadawanych pytań oraz kreatorów instalacji.

 

Oprogramowanie Logitech Webcam Software