Ikona na pasku zadań

Ikona programu Logitech Webcam Software, WebCam icon camera helper Ikona na pasku zadań, jest wyświetlana na pasku zadań systemu Windows®. Kliknięcie tej ikony prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie menu podręcznego zawierającego następujące opcje:

Opcja

Objaśnienie

Logitech® Webcam Software

Powoduje uruchomienie oprogramowania Logitech Webcam Software lub wyświetla go na pierwszym planie, jeśli jest już otwarty.

Kontroler kamery internetowej firmy Logitech®

Umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie kontrolera kamery internetowej.

Kontroler kamery internetowej jest dostępny, gdy używasz kamery z innymi aplikacjami lub usługami.  Zawiera on następujące opcje:

· Elementy sterujące, które umożliwiają przesuwanie, przechylanie i powiększanie obrazu, regulowanie ustawień technologii RightSound™ i RightLight™ oraz wprowadzanie innych zmian w celu uzyskania najlepszych możliwych rezultatów w danym środowisku.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontroler kamery internetowej.

Pomoc

Zawiera łącza do różnych zasobów pomocy, w tym do tego centrum pomocy, często zadawanych pytań oraz kreatorów instalacji.

Informacje

Umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących oprogramowania Logitech Webcam Software, takich jak wersja używanej aplikacji oraz informacje o licencji.

Sprawdź aktualizacje

Umożliwia wyszukanie aktualizacji oprogramowania Logitech Webcam Software. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Ustawienia aktualizacji.

Narzędzie diagnostyczne kamery internetowej firmy Logitech®

Narzędzie używane przez pomoc techniczną firmy Logitech w procesie diagnozowania problemów napotkanych przez użytkowników. Należy go używać tylko na polecenie pracowników pomocy technicznej firmy Logitech.

Gdy ikona w pasku systemowym jest wyświetlana na niebiesko: WebCam icon camera helper md Ikona na pasku zadań, oznacza to, że funkcja wykrywania ruchu została włączona. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wykrywanie ruchu.

WebCam note Ikona na pasku zadańUwaga

· Wyświetlanie ikony na pasku zadań systemu Windows można w razie potrzeby wyłączyć. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia ogólne.

Ikona na pasku zadań