Robienie zdjęcia

Aby zrobić zdjęcie:

1. Kliknij przycisk WebCam tile quickcapture sml Robienie zdjęcia na stronie głównej oprogramowania Logitech Webcam Software. Zostanie wyświetlone okienko Szybkie przechwytywanie, zawierające obraz rejestrowany obecnie przez kamerę internetową.
2. Ustaw przełącznik trybu zdjęcie/wideo w pozycji: WebCam btn photosetting vsml Robienie zdjęcia (Zdjęcie).
3. Sprawdź ustawienia elementów sterujących kamerą internetową. Aby uzyskać dostęp do panelu Elementy sterujące, kliknij przycisk Elementy sterujące w dolnej części podglądu obrazu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Konfigurowanie elementów sterujących kamerą internetową.

WebCam note Robienie zdjęciaUwaga

· Przy pierwszym użyciu kamery internetowej są wybrane ustawienia domyślne, które w większości przypadków można pozostawić bez zmian. Aby móc zrobić zdjęcie, nie trzeba więc dostosowywać żadnych elementów sterujących.
· Każda zmiana jakiegokolwiek ustawienia zostaje zapamiętana przez oprogramowanie Logitech Webcam Software. Zaktualizowane ustawienia zostaną automatycznie użyte przy robieniu następnego zdjęcia.
· Aby uzyskać najlepszą jakość, należy w miarę możliwości robić zdjęcia przy źródłach jasnego światła znajdujących się za kamerą internetową i poza kadrem.
4. Naciśnij przycisk wyzwalacza na ekranie (WebCam btn shutterphoto sml Robienie zdjęcia) lub na kamerze internetowej.

Zdjęcie zostanie zrobione. (W zależności od ustawień przed zrobieniem zdjęcia może wystąpić 3-sekundowe odliczanie). Następnie ponownie zostaje wyświetlony obraz rejestrowany obecnie przez kamerę internetową.

Zdjęcie jest dodawane do Galerii, na karcie Zdjęcie. Aby uzyskać więcej szczegółów dotyczących wyświetlania zdjęcia i innych czynności, które można wykonać ze zdjęciami, takich jak wysyłanie pocztą e-mail, edytowanie i przekazywanie do serwisu Facebook, zobacz Galeria.

Plik zdjęcia jest zapisywany w formacie jpg na dysku twardym. W zależności od wersji systemu Windows ten plik jest zapisywany w folderze ObrazyLWS lub Moje dokumentyMoje obrazyLWS.

WebCam note Robienie zdjęciaUwaga

· Folder, w którym są zapisywane zdjęcia, można zmienić. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Ustawienia galerii.

 

Robienie zdjęcia