Przekazywanie do serwisu Twitter

Aby przekazać film wideo do serwisu

1. Przejdź do Galerii.

Aby uzyskać dostęp do Galerii, kliknij przycisk WebCam tile gallery sml Przekazywanie do serwisu Twitter na stronie głównej oprogramowania Logitech Webcam Software. W przypadku używania funkcji Szybkie przechwytywanie lub funkcji Wykrywanie ruchu Galeria jest też dostępna w dolnej części ekranu.

2. Wybierz kartę zawierającą filmy wideo, które chcesz przekazać do serwisu Twitter.
3. Wybierz filmy wideo, które chcesz przekazać.

W serwisie Twitter można udostępniać jednocześnie tylko jeden film wideo.

Przed udostępnieniem filmu w serwisie Twitter trzeba utworzyć konto w serwisie YouTube, na którym będzie znajdował się film.

4. Kliknij ikonę WebCam twitter Przekazywanie do serwisu TwitterTwitter.

Zostanie uruchomiony kreator przekazywania plików do serwisu Twitter.

WebCam note Przekazywanie do serwisu TwitterUwaga

· Jeśli film został już przekazany do serwisu YouTube, można przejść do punktu 6.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie przez kreatora, aby dokończyć publikowanie filmów wideo w serwisie YouTube. Kreator przeprowadzi Cię przez różne etapy. Po zakończeniu każdego etapu kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego. Zapoznaj się z tematem Przekazywanie filmów do serwisu YouTube.

Po wykonaniu czynności niezbędnych do rozpoczęcia przekazywania filmu do serwisu YouTube rozpocznie się przekazywanie filmu do serwisu YouTube i nastąpi automatyczny powrót do serwisu Twitter.

6. Wprowadź dane konta w serwisie Twitter.

Wprowadź nazwę użytkownikai hasło w serwisie Twitter.

Jeśli oprogramowanie Logitech Webcam Software ma zapamiętać Twoje dane logowania do serwisu Twitter, tak aby nie trzeba było wprowadzać ich przy każdej próbie przekazania plików, zaznacz pole Zapamiętaj mnie. Jeśli nie chcesz, aby oprogramowanie zapamiętało te dane, zostaw to pole niezaznaczone. W takim przypadku przed każdym przekazaniem konieczne będzie wprowadzenie danych konta.

 

Jeśli jeszcze nie masz konta, kliknij przycisk Dołącz. Przeprowadź proces rejestracji w serwisie Twitter, a następnie wróć do kreatora, aby kontynuować.

7. Utwórz treść informacji, które mają być przekazane za pomocą serwisu Twitter.

Po zalogowaniu się w serwisie Twitter możesz utworzyć treść informacji, które chcesz przekazać. Informacja w serwisie Twitter może mieć maksymalnie 140 znaków, a rozwiązanie firmy Logitech udostępni twoim znajomym krótki adres url, pod którym można obejrzeć film. Znaki adresu url są uwzględniane w limicie znaków informacji.

8. Kliknij przycisk Tweet.

Oprogramowanie Logitech Webcam Software wyśle informację do zamieszczenia w serwisie Twitter!

 

Po przejściu do punktu 4 i rozpoczęciu przekazywania plików do serwisu YouTube oprogramowanie Logitech Webcam Software wyśle informację do serwisu Twitter, gdy film zostanie przekazany do serwisu YouTube i będzie gotowy do wyświetlania.

Do miniatury każdego filmu wideo w Galerii, który został przekazany, jest dołączana plakietka udostępnienia, WebCam icon share over Przekazywanie do serwisu Twitter, informująca o tym, że film został udostępniony innym użytkownikom. Kliknięcie tej ikony powoduje wyświetlenie:

· Opcja ponownego przekazania filmu lub ponownego przesłania informacji do serwisu Twitter
· Adres URL, pod który przekazano materiały, lub adres URL strony głównej użytkownika w serwisie Twitter

Jest to przydatne podczas udostępniania plików za pośrednictwem programu do obsługi wiadomości błyskawicznych lub za pomocą innych metod.

Przekazywanie do serwisu Twitter