Ustawienia programu Quick Capture

Program Quick Capture ułatwia wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów wideo. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w programie Quick Capture.

W celu poprawy jakości dźwięku nagrywanego w filmach można zmienić parametry różnych ustawień. Aby to zrobić, kliknij opcję Preferencje w górnej części okna oprogramowania Logitech Webcam Software i przejdź do karty Quick Capture .

Ustawienie

Objaśnienie

Poziom wejściowy mikrofonu

Ustaw poziom głośności dźwięku w nagrywanych filmach wideo i nawiązywanych połączeniach wideo. Jeśli głośność dźwięku w filmach lub połączeniach wideo jest zbyt mała, przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć głośność nagrywania. Jeśli głośność dźwięku jest zbyt duża, przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć głośność nagrywania.

Miernik pokazuje, jaka jest głośność nagrywania podczas mówienia do mikrofonu. Dzięki temu można ustalić właściwą głośność nagrywania. Ten wskaźnik powinien pokazywać maksymalną wartość, gdy natężenie głosu użytkownika podczas normalnej rozmowy jest największe.

Jakość nagrywania dźwięku

Wybierz jakość dźwięku w nagrywanych filmach wideo. Należy pamiętać, że dźwięk o wyższej jakości zajmuje więcej miejsca na dysku.

Jakość nagrywania filmu wideo

Wybierz jakość (poziom kompresji) nagrywanych filmów wideo.  Należy pamiętać, że im wyższa jakość filmu wideo, tym większy rozmiar pliku i większa zajmowana przestrzeń dyskowa.  Większy rozmiar pliku powoduje dłuższy czas przetwarzania pliku przez komputer oraz dłuższy czas pobierania i przekazywania pliku.  Należy pamiętać, że w niektórych witrynach umożliwiających udostępnianie plików, takich jak YouTube, obowiązują ograniczenia rozmiaru pliku. Zalecamy więc używanie ustawienia „Wysoka” do większości zastosowań.

Wyświetlaj licznik odliczania

Zaznacz to pole wyboru, jeśli przed wykonaniem zdjęcia i przed rozpoczęciem nagrywania filmu wideo ma być wyświetlany trzysekundowy licznik odliczający czas.

Gdy ustawienia Galerii są prawidłowo skonfigurowane, kliknij przycisk Zapisz , aby je zastosować, a następnie zamknij okno.

Można w dowolnej chwili kliknąć polecenie Przywróć domyślne , aby anulować wszystkie zmiany wprowadzone w ustawieniach oprogramowania Logitech Webcam Software i przywrócić fabryczne wartości opcji kamery internetowej.

Dalsze ustawienia można określić na następujących kartach:

Ustawienia szybkiego przechwytywania