Wykrywanie ruchu

Zarejestruj to, co dzieje się podczas Twojej nieobecności.

Funkcja wykrywania ruchu rejestruje ruch w polu widzenia kamery. Wykrycie ruchu powoduje automatyczne rozpoczęcie nagrywania. Gdy ruch zanika lub mija zdefiniowany czas, nagrywanie zostaje zatrzymane. Na filmach wideo widnieje nawet godzina i data utworzenia, co ułatwia chronologiczne porządkowanie zdarzeń.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz:

Wykrywanie ruchu