Elementy sterujące i opcje funkcji wykrywania ruchu

Wideo nagrywane w wyniku zadziałania funkcji wykrywania ruchu można dostosować za pomocą szeregu elementów sterujących i opcji, takich jak:

· Elementy sterujące kamerą internetową — umożliwiają uzyskanie najlepszej możliwej jakości wideo w środowisku, które ma być monitorowane przy użyciu funkcji wykrywania ruchu. Zobacz Elementy sterujące funkcji wykrywania ruchu.
· Opcje ruchu — na przykład poziom ruchu wymagany do automatycznego rozpoczęcia nagrywania. Zobacz Opcje funkcji wykrywania ruchu.

Można również określić harmonogram godzin i dni automatycznego włączania funkcji wykrywania ruchu. Zobacz Określanie harmonogramu funkcji wykrywania ruchu.

Elementy sterujące i opcje funkcji wykrywania ruchu