Określanie harmonogramu funkcji wykrywania ruchu

Dla funkcji wykrywania ruchu można określić harmonogram automatycznego włączania tej funkcji. Można to zrobić na przykład wtedy, gdy kamera internetowa jest używana ze względów bezpieczeństwa i ma automatycznie rozpoczynać wykrywanie ruchu w tych porach dnia, kiedy zazwyczaj nikogo nie ma w domu.

Aby skonfigurować harmonogram dla funkcji wykrywania ruchu:

1. Kliknij przycisk WebCam tile motiondetection.zoom35 Określanie harmonogramu funkcji wykrywania ruchu na stronie głównej oprogramowania Logitech Webcam Software. Zostanie wyświetlone okienko Wykrywanie ruchu, zawierające obraz rejestrowany obecnie przez kamerę internetową.
2. Kliknij pozycję Opcje ruchu. Zostanie wyświetlony panel sterowania Opcje ruchu.
3. Kliknij pozycję Edytuj harmonogram.
4. W polach Początek i Koniec określ odpowiednio godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia działania funkcji wykrywania ruchu.
5. W obszarze Dni zaznacz pola wyboru obok dni, w których ma działać funkcja wykrywania ruchu.
6. Kliknij przycisk Zapisz. Nastąpi powrót do okna dialogowego Opcje ruchu.
7. Zaznacz pole wyboru Włączone, jeśli chcesz, aby funkcja wykrywania ruchu była automatycznie uaktywniana na podstawie sporządzonego harmonogramu. Pozostaw to pole wyboru niezaznaczone, jeśli chcesz tylko skonfigurować harmonogram bez jego uaktywniania.

WebCam note Określanie harmonogramu funkcji wykrywania ruchuUwaga

· Pamiętaj, że kamera internetowa może realizować tylko jedną funkcję naraz. Aby nawiązać połączenie wideo, zrobić zdjęcie lub nagrać film wideo, należy najpierw wyłączyć funkcję wykrywania ruchu.

Określanie harmonogramu funkcji wykrywania ruchu