Överföring till Facebook

Så här överför du ett foto eller videoklipp till Facebook:

1. Gå till Galleriet.

Du öppnar Galleriet från startsidan för Logitech Webcam Software genom att klicka på WebCam tile gallery sml Överföring till Facebook. (Galleriet är också tillgängligt längst ner i fönstret när du använder snabbtagning eller rörelseavkänning.)

2. Markera fliken som innehåller de foton eller videoklipp du vill överföra till Facebook.

WebCam note Överföring till FacebookObs!

· Om du vill överföra en kombination av foton och videoklipp väljer du fliken Allt innehåll.
3. Markera de foton eller videoklipp du vill överföra.

Du kan markera en rad foton eller videoklipp som ska överföras genom att klicka på det första objektet, hålla ner Skift-tangenten och sedan klicka på det sista objektet. Om du vill markera flera utspridda foton eller videoklipp som ska överföras klickar du på det första objektet, håller ner Ctrl-tangenten och klickar sedan på de andra objekten.

4. Klicka på WebCam icon gallery facebook Överföring till Facebook Facebook.

Första gången du överför foton eller videoklipp till Facebook startar guiden Anslut till Facebook. Guiden hjälper dig genom proceduren att logga in på Facebook och ange inställningar för autentisering. Mer information finns i Autentisering av överföring till Facebook.

Vid alla följande överföringar visas meddelandet Välkommen till installationsprogrammet för Facebook. Klicka på Starta nu! för att fortsätta till guiden Överföring till Facebook.

5. Följ anvisningarna på skärmen från guiden Överföring till Facebook och lägg upp dina foton och videoklipp på Facebook.

Guiden tar dig genom en rad steg. Klicka på Nästa när du har slutfört ett steg för att gå till nästa steg. De steg du tas genom är:

· Granska överfört innehåll
Miniatyrer av de foton och videoklipp du markerade i steg 3 visas. Om du vill ta bort ett foto eller videoklipp från överföringen klickar du på det och väljer Ta bort. Om du vill lägga till andra foton eller videoklipp i överföringen drar du dem från Galleriet till området i mitten där miniatyrerna visas.
· Välj album
Välj vilket av dina Facebook-album du vill överföra foton och videoklipp till genom att markera rutorna bredvid dem. Om du markerar mer än en ruta överförs fotona och videoklippen till alla valda album. Om du inte markerar några rutor överförs de till ditt standardalbum.

Du kan lägga till ett nytt album i ditt Facebook-konto genom att klicka på Skapa nytt… och överföra foton och videoklipp till det nya albumet.

6. Klicka på Överför.

Dina foton och videoklipp överförs till Facebook.

Delningssymbolen, WebCam icon share over Överföring till Facebook, bifogas till miniatyrerna av foton och videoklipp i Galleriet som du överför, för att visa att du har delat det med andra. När du klickar på ikonen händer följande:

· Du kan göra en ny överföring.
· Den webbadress som innehållet överfördes till visas.

Det här är praktiskt om du delar via ett snabbmeddelandeprogram eller med andra metoder.

Överföring till Facebook