Ta bort foton och videofilmer

Så här tar du bort foton och videofilmer

1. Gå till Galleriet.

Du öppnar Galleriet från startsidan för Logitech Webcam Software genom att klicka på WebCam tile gallery sml Ta bort foton och videofilmer. (Galleriet är också tillgängligt längst ner i fönstret när du använder snabbtagning eller rörelseavkänning.)

2. Markera fliken som innehåller de foton eller videofilmer du vill ta bort.

WebCam note Ta bort foton och videofilmerObs!

· Om du vill ta bort en kombination av foton och videofilmer väljer du fliken Allt innehåll.
3. Markera de foton eller videofilmer som ska tas bort.

Du kan markera en rad foton eller videofilmer som ska tas bort genom att klicka på det första objektet, hålla ner Skift-tangenten och sedan klicka på det sista objektet. Om du vill markera flera utspridda foton eller videofilmer som ska tas bort klickar du på det första objektet, håller ner Ctrl-tangenten och klickar sedan på de andra objekten.

4. Klicka på knappen Ta bort WebCam btn gallery delete Ta bort foton och videofilmer.

Dina foton och videofilmer tas bort.

WebCam warning Ta bort foton och videofilmerVARNING!

· När du tar bort foton och videofilmer från Galleriet på det här sättet så tas de inte bara bort från Galleriet. Även källfilen raderas från hårddisken.

 

Ta bort foton och videofilmer