Integritet och säkerhet

Logitech värnar om kundernas integritet och har därför sammanställt denna Integritets- och säkerhetspolicy (Policyn) för att ge tydligare information om hur Logitech skyddar dina personuppgifter. Läs igenom denna sida och kontakta oss på privacy@logitech.com om du har frågor eller synpunkter.

 
Insamling av information

Personuppgifter

I vissa fall ombeds du som användare att registrera dig och uppge personuppgifter, till exempel när du köper produkter från webbutiken, laddar ner program eller registrerar nya produkter, eller för att få tillgång till produktinformation, funktioner och program, delta i tävlingar eller lotterier eller logga in på sidor som kräver behörighet. Logitech kan också begära kreditkortsuppgifter som används vid debitering för produkter eller tjänster som du har köpt.

Personuppgifter kan exempelvis vara namn, e-postadress, användar-id, domännamn, webbadress, postadress och telefonnummer. Logitech kan även be om demografisk information, såsom ålder, kön, postnummer, utbildning, inkomst, operativsystem, intressen och favoritprodukter, samt fråga om du är hem- eller företagsanvändare. Du kan använda huvuddelen av Logitechs webbplats utan att registrera dig och ange personuppgifter. Tyvärr får du dock inte tillgång till de områden som kräver registrering.

När du använder Logitechs hänvisningstjänst för att tipsa en vän om vår webbplats ber vi dig också att ange den personens namn och e-postadress. Då skickas automatiskt ett e-postmeddelande till honom eller henne med en länk till webbplatsen. Logitech lagrar inte informationen utan använder den endast för att skicka detta e-postmeddelande en gång.

Barns personuppgifter

Logitech samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från användare under 13 år. Om det skulle uppdagas att sådan information finns lagrad i systemet vidtas lämpliga åtgärder för att radera informationen.

Information om systemkonfiguration

Logitech samlar automatiskt in viss information i serverloggfilerna om användarnas maskin- och programvara när de besöker Logitechs webbplats eller använder andra webbtjänster, exempelvis Logitech Desktop Messenger (LDM). Denna information utgörs bland annat av användarnas IP-adresser, cookieinformation, GUID, typ av dator, operativsystem, beskrivning av eventuella anslutna Logitech-produkter och hur de används, webbläsartyp, domännamn, åtkomsttider, Internetleverantör och webbplatser med länkar till Logitechs webbplats.

Information om webbplatsanvändning

Logitech följer hur du använder vår webbplats med hjälp av cookies, GUID, Internettaggar och webbfyrar, samt spårar navigeringsinformation (loggfiler, serverloggar, klickströmmar). På så sätt kan Logitech ta reda på hur användarna interagerar med Logitech på webben, och med ditt medgivande kan denna information knytas till dina personuppgifter. Det innebär att vi kan tillhandahålla information som passar just dig. Vi samlar också in information som webbadressen till den webbplats du besökte före vår webbplats, och vid vilken tid du besökte webbplatsen. Dessutom lagras information om vilka sidor på Logitechs webbplats du besöker, samt eventuell överföringsinformation (nerladdningar, beställningar, förfrågningar och hänvisningar). Du kan ställa in webbläsaren så att du får en varning när en cookie skickas, eller så att alla cookies raderas, men det kan innebära att det inte går att använda vissa funktioner på webbplatsen.

Information om Harmony-fjärrkontroller:

Om du använder en Harmony-fjärrkontroll eller besöker webbplatsen www.harmonyremote.com kan det även hända att Logitech samlar in viss information om dina hemelektronikenheter och/eller tv-kanalskonfigurationer i syfte att underlätta programmeringen av fjärrkontrollen.

Information om SqueezeNetwork:

Om du använder SqueezeNetwork för att lyssna på strömmad musik från Internet, ta emot RSS- och nyhetsflöden eller lyssna på poddsändningar eller om du besöker www.squeezenetwork.com så samlar Logitech in din spelares IP- och MAC-adresser, e-postadress, postnummer samt ditt användarnamn och lösenord i syfte att underlätta för dig att ansluta till oberoende leverantörers webbradiokanaler eller musiktjänster med Squeezebox- eller Transporter-spelarna.

 
Så här används dina uppgifter

Personuppgifter

Med din uttryckliga tillåtelse kan Logitech samla in, sammanställa och använda personuppgifter för att du ska kunna använda vår webbplats, våra produkter och våra tjänster på ett bättre och mer individanpassat sätt. Här är några av fördelarna: 1) Du hittar snabbt program, tjänster och information på www.logitech.com, 2) Logitech kan till exempel anpassa webbinnehåll och andra tjänster efter dina behov, 3) du kan få meddelanden om produkt- och webbplatsuppdateringar och uppgraderingar, specialerbjudanden, kampanjinformation, nyhetsbrev, meddelanden om produktlanseringar, kommande arrangemang, program och andra tjänster från Logitech, 4) du kan bli inbjuden att delta i kundundersökningar om produkter och tjänster. Logitech använder informationen för att kontakta dig (via Internet, e-post, brev eller telefon) endast om du har gett din uttryckliga tillåtelse. (Enda undantaget är servicemeddelanden, t.ex. angående tillfällig stängning av ett system, problem med produkter eller byten, påminnelser om lösenord o.s.v.)

Vi använder också anonyma aggregerade data för att generera statistik och rapporter som används i diverse affärssammanhang. Vi delar ibland aggregerade anonyma uppgifter med våra marknadsföringspartner för att kunna erbjuda alla våra kunder produkter och tjänster som de är intresserade av samt för att förbättra vår service och kommunikation.

Det händer ibland att Logitech anlitar utomstående företag för mindre uppdrag å Logitechs vägnar, exempelvis för administration och leverans av e-post, kundsupport, transaktionsbehandling eller för att utföra statistisk analys av Logitechs tjänster. Dessa företag delges endast de personuppgifter som krävs för tjänsten ifråga (t.ex. användares e-postadress). De är förpliktigade att behandla informationen konfidentiellt och får inte använda den i andra syften.

Vid vissa tillfällen kompletteras informationen som samlas in med information från icke-webbaserade Logitech-källor eller utomstående källor. Denna information används för att förbättra och utöka informationsprofilen för kunder och företag. Dessa ytterligare data är följaktligen knutna till företagens kontaktinformation och i vissa fall personligt identifierbar information. Det kan också hända att listor som samlats in från andra webbplatser inom Logitech-koncernen jämförs internt i syfte att avlägsna dubblerade poster.

E-postmeddelanden

Logitech skickar regelbundet ut e-postmeddelanden om produkter och tjänster till registrerade användare. När e-postmeddelanden skickas används en webbsignal (en mycket liten gif-fil) som gör att meddelanden kan skräddarsys efter användarens datorkapacitet. Tekniken används även för att avgöra hur många användare som öppnar e-postmeddelandena. När du klickar på en länk i e-postmeddelandet omdirigeras du till Internet. Sedan registreras detta så att Logitech lättare kan skicka ut information som är relevant för den enskilde användaren.

Röjande av personuppgifter

Logitech behandlar all personligt identifierbar information konfidentiellt. Vi avslöjar inte sådan information för utomstående parter eller andra som inte behöver uppgifterna annat än under särskilda omständigheter. Nedan följer ytterligare omständigheter under vilka Logitech eventuellt kan delge någon annan dina personuppgifter.

Vissa av våra anställda, oberoende uppdragstagare och tjänsteleverantörer ges ibland tillgång till personligt identifierbar information i den mån det behövs för att de ska kunna utföra sitt arbete åt oss. Dessa anställda och uppdragsgivare har särskilda förpliktelser gällande tystnadsplikt och säkerhet.

Våra dotterbolag och utomstående tjänsteleverantörer kan få ta del av personuppgifter i den mån vi finner det nödvändigt.

Vi kan också dela personligt identifierbar information med ett annat företag som vi planerar att gå samman med eller låta oss köpas upp av eller med en annan organisation om denna är involverad i en fusion, överföring eller försäljning av våra tillgångar eller företag.

Vi avslöjar inte din personligt identifierbara information av några andra skäl utan att vi först har erhållit ditt samtycke, till exempel via e-post, en klickbar länk, en möjlighet för den som inte samtycker att meddela detta via Internet eller på något annat sätt.

Om du publicerar information på de offentliga delarna av vår webbplats, exempelvis i chattrum eller på anslagstavlor, så har vem som helst tillgång till informationen. Vi kan också återpublicera informationen efter egen bedömning och i enlighet med våra användningsvillkor,

i syfte att skydda och försvara Logitechs rättigheter eller egendom, inklusive företagets webbplatser.

Vi kan också dela personligt identifierbar information om den efterfrågas av polis eller rättsvårdande myndighet, genom domstolsföreläggande eller annan rättslig process eller om vi anser att ett sådant röjande av information är nödvändigt för att brott, bedrägeri, fysiska hot mot dig eller andra eller hot mot rikets säkerhet ska kunna utredas, förhindras eller bemötas eller om tillämplig lag eller annan föreskrift kräver det.

I den händelse vi röjer din personligt identifierbara information enligt ovanstående så kommer vi att kräva av de utomstående organisationer som ges tillgång till informationen att de skyddar och upprätthåller den i enlighet med villkoren i Policyn.

Förbjudet avslöjande

Med undantag för de fall som angetts ovan röjer inte Logitech personligt identifierbar information för någon tredje part, inklusive annonsörer, utan ditt uttryckliga samtycke. Logitech kommer inte heller att dela med sig av, idka handel med, hyra ut eller på annat sätt röja dina personuppgifter eller Logitechs e-postlista eller adresslista för någon tredje part som avser att använda uppgifterna i kommersiellt syfte.

 
Kontroll och granskning av personuppgifter

När du registrerar dig har du möjlighet att välja hur du vill att dina personuppgifter ska samlas in, användas och delas. Du kan dessutom när som helst välja att inte längre ta emot information som nyhetsbrev, specialerbjudanden och uppdateringar från Logitech. Varje e-postmeddelande som skickas till kunder innehåller till exempel anvisningar om hur man går till väga för att ange att man inte längre vill ha sådana meddelanden. Du kan också använda någon av kontaktvägarna nedan för att avbeställa fortsatt information.

Telefon: +1 510-795-8500
E-postadress: privacy@logitech.com
Post: Logitech Privacy Officer, 6505 Kaiser Drive, Fremont, CA 94555 USA
Webbplats: www.logitech.com/subscribe

Om dina personuppgifter ändras (t.ex. postnummer, telefonnummer, e-postadress eller postadress) eller om du inte längre önskar använda Logitechs produkter och tjänster kan informationen korrigeras, uppdateras, raderas eller inaktiveras. Detta kan du göra via sidan för prenumerationshantering på vår webbplats eller genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@logitech.com. Logitech svarar inom 30 dagar från det vi mottar din begäran om att redigera vår arkiverade information om dig.

När vi frågar efter personligt identifierbar information så har du möjlighet att tacka nej till användning av uppgifterna i vissa syften. Om du till exempel köper en av våra produkter eller tjänster men inte vill ha ytterligare marknadsföringsmaterial från oss, kan du ange detta i beställningsformuläret.

 
Safe Harbor (integritetsskydd)

Personuppgifter som insamlas på webbplatsen kan lagras och bearbetas i USA eller något annat land där Logitech eller dess filialer, dotterbolag eller representanter bedriver verksamhet. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att sådan information förs ut ur landet. Logitech följer de principer om integritetsskydd (Safe Harbor) beträffande insamling, användning och förvaring av data från EU som har tagits fram av USA:s handelsdepartement. Mer information om Safe Harbor finns på USA:s handelsdepartements webbplats om Safe Harbor, som tar upp insamling, användning och förvaring av data från EU.

 
Skydd av information

Logitech är noga med att skydda användarnas personuppgifter. Ett antal säkerhetstekniker och rutiner används för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller spridning. All information som du lämnar sparas i datasystem med begränsad åtkomst. Datorerna finns i en kontrollerad miljö. När särskilt konfidentiell information (t.ex. kreditkortsnummer) överförs via Internet skyddar Logitech den med hjälp av kryptering, t.ex. SSL-protokollet (Secure Socket Layer).

Logitech, Inc. deltar i TRUSTe Privacy-programmet. TRUSTe är en oberoende, ideell organisation som verkar för att upprätta förtroende mellan individer och organisationer baserat på respekt för personlig integritet genom främjandet av goda rutiner för informationshantering. Denna Policy gäller webbplatsen www.logitech.com. För att markera företagets höga prioritering av användarnas integritet har Logitech gått med på att offentliggöra sekretessrutinerna och låta dem utvärderas av TRUSTe.

Användare som har frågor eller klagomål gällande denna Policy bör först kontakta Logitech på privacy@logitech.com. Alla klagomål från kunder behandlas av Logitech. Om din fråga inte besvaras av Logitech eller om du inte är nöjd med svaret kan du kontakta TRUSTe i USA på www.truste.org/consumers/watchdog_complaint.php. TRUSTe samarbetar med Logitech för att lösa eventuella problem. Observera dock att TRUSTe-programmet endast täcker den information som samlas in via webbplatsen www.logitech.com, och inte information som samlas in via programvara som laddas ner från denna webbplats.

 
Ändringar av Policyn

Logitech uppdaterar emellanåt Policyn. När ändringar görs i Policyn visas ordet “uppdaterad” intill Policyns länk på startsidan på www.logitech.com. Inför mer omfattande ändringar, eller ändringar som påverkar hur Logitech använder dina personuppgifter, kommer vi att meddela dig innan ändringarna genomförs. Vi kommer inte under några omständigheter att göra ändringar som försvagar skyddet av redan insamlade personuppgifter utan att först inhämta ditt samtycke.

Användare bör läsa igenom Policyn med jämna mellanrum för att hålla sig à jour med hur Logitech värnar om användarnas integritet.

 

Tack för att du är intresserad av Logitech och våra produkter.

Logitech Privacy Officer
privacy@logitech.com
Logitech Inc.
7600 Gateway Blvd.
Fremont
California 94560 USA

Reviderat 18/6 2012

 

 

 

Integritet och säkerhet