Inställningar

Logitech Webcam Software levereras med en rad standardinställningar som passar i de flesta situationer. Du rekommenderas att kontrollera dem och göra justeringar om det behövs, så att programvaran fungerar precis som du vill.

Om du vill justera programinställningarna klickar du på Inställningar överst i Logitech Webcam Software-fönstret.

De inställningar som kan justeras är uppdelade på fyra flikar:

Inställningar