Nord- och Sydamerika

Koncernens huvudkontor (Fremont, USA och Kanada):

+1-510-795 81 00

Regionkontor:

Land

Avdelning

Telefon

Kanada

Kringutrustning

Mediesystem för
direktuppspelning
 

Digitala videoövervakningssystem

Ultimate Ears

Harmony
 
 

Labtec

+1 866-934-5644

+1 (877) 887-8889 (avgiftsfritt)
+1 (646) 454‑3237 (ej avgifts-
      fritt)

+1 88 469 4543

+1 866-837-7734

+1 866 291 1505 (engelska)
+1 800 392 0431 (franska)
+1 800 499 3508 (spanska)

+1 646 454 3222
 

Mexiko

Kringutrustning

+1 800-578-9619
 

USA

Kringutrustning

Mediesystem för
direktuppspelning
 

Digitala videoövervakningssystem

Ultimate Ears

Harmony

+1 646-454-3200

+1 (877) 887-8889 (avgiftsfritt)
+1 (646) 454-3237 (ej avgifts-
      fritt)

+1 88 469 4543

+1 866-837-7734

+1-866 291 1505 (engelska)
+1-800 392 0431 (franska)
+1-800 499 3508 (spanska)
 

Brasilien

Kringutrustning

Labtec

+1 800-891-4173

+55 11 3444 6762
 

Latinamerika

Kringutrustning

Labtec

+1 800-578-9619

+55 11 3444 6763
 

 

 

 

 

Nord- och Sydamerika