Systemfältsikon

Systemfältsikonen för Logitech Webcam Software, WebCam icon camera helper Systemfältsikon, visas i Windows® Aktivitetsfält. Om du högerklickar på ikonen öppnas en snabbmeny med följande alternativ:

Alternativ

Förklaring

Logitech® Webcam Software

Startar Logitech Webcam Software eller aktiverar programmet om det redan är öppet.

Logitech®-webbkamerans kontrollpanel

Visar eller döljer kontrollpanelen i webbkameran.

Kontrollpanelen är tillgänglig när du använder webbkameran med andra program eller tjänster.  Här finns:

· Reglage för att panorera, vinkla och zooma, justera inställningar för RightSound™ och RightLight™ och göra andra ändringar för att få bästa möjliga resultat i den aktuella miljön.

Mer information finns i Webbkamerans kontrollpanel.

Hjälp

Innehåller länkar till olika typer av assistans, exempelvis denna hjälp, frågor och svar och installationsguider.

Om

Visar information om programmet Logitech Webcam Software, exempelvis vilken version som är installerad och licensinformation.

Sök efter uppdateringar

Söker efter uppdateringar av Logitech Webcam Software. Mer information finns i Uppdaterade inställningar.

Logitech®-webbkamerans felsökningsverktyg

Detta verktyg används av Logitechs tekniska support för att undersöka problem som kan uppstå. Använd det här verktyget när du ombeds att göra det av Logitechs tekniska supportavdelning.

Systemfältsikonen visas med en akvamarin markering: WebCam icon camera helper md SystemfältsikonDet indikerar att rörelseavkänningsfunktionen har aktiverats. Mer information finns här Rörelseavkänning.

WebCam note SystemfältsikonObs!

· Om du inte vill att systemfältsikonen ska visas i Aktivitetsfältet i Windows kan du inaktivera den. Mer information finns i Allmänna inställningar.

Systemfältsikon