Rörelseavkänning

Se över ditt hus – även när du inte är hemma.

Rörelseavkänning registrerar rörelser inom webbkamerans bildvinkel. När rörelse upptäcks startas inspelningen automatiskt. Inspelningen slutar när rörelsen slutar, eller efter den tidsrymd du anger. Videoklippen innehåller även tid och datum så att du kan datera händelser.

Mer information finns här:

Rörelseavkänning