Aktivera rörelseavkänning

Så här aktiverar du rörelseavkänning:

1. Klicka på WebCam tile motiondetection sml Aktivera rörelseavkänning på startsidan för Logitech Webcam Software. Rutan Rörelseavkänning öppnas och visar den bild som tas emot just nu i webbkameran.
2. Kontrollera inställningarna för rörelseavkänning. Mer information finns här: Reglage och alternativ för rörelseavkänning.

WebCam note Aktivera rörelseavkänningKommentar

· Webbkameran är klar att börja användas med standardinställningar som fungerar under de flesta förhållanden, så du behöver inte justera något för att använda rörelseavkänning.
· Logitechs webbkameraprogram kommer ihåg eventuella ändringar du gör. De nya inställningarna används automatiskt nästa gång du aktiverar rörelseavkänning.
3. Klicka på knappen Aktivera (WebCam btn shuttermotion sml Aktivera rörelseavkänning).

Nu är rörelseavkänning aktiverad och webbkameran känner av rörelser.

WebCam note Aktivera rörelseavkänningObs!

· Webbkameran kan endast användas på ett sätt i taget. När rörelseavkänning är aktiverad kan du inte ringa videosamtal, ta foton eller spela in videofilmer.

När rörelseavkänning är aktiverad händer följande:

· Etiketten Aktiv visas i nedre vänstra hörnet i rutan Rörelseavkänning.
· Knappen Aktivera ändrar färg: WebCam btn shuttermotion down sml Aktivera rörelseavkänning.
· Systemfältsikonen visas med en akvamarinfärgad markering: WebCam icon camera helper md Aktivera rörelseavkänning.
· Mätaren för rörelseavkänning i dialogrutan Alternativ för rörelseaktivering visar alla rörelser som upptäcks. En rörelse som är för svag för att starta en inspelning visas med vit stapel och en rörelse som är kraftig nog att aktivera inspelning visas med röd stapel.

När webbkameran upptäcker en rörelse som överstiger tröskelvärdet startar inspelningen. Under inspelningen händer följande:

· Etiketten längst ned till vänster i rutan Rörelseavkänning visar Inspelning.
· En röd ram runt videofönstret visar att inspelning pågår.
· En tidsangivelse visas i videofönstret.

Inspelningen stoppas när rörelsen avstannar, eller när den maximala inspelningstiden som du har angett uppnås (se Alternativ för rörelseavkänning).

Stoppa rörelseavkänningen genom att klicka på WebCam btn shuttermotion down sml Aktivera rörelseavkänning. Tills du gör det spelas rörelser in även om du stänger dialogrutan Rörelseavkänning eller om datorn är låst. Så länge datorn är påslagen och rörelseavkänning är aktiverad så utlöser rörelser inspelning. När du loggar in igen på datorn kan du se vad som har spelats in.

De inspelade videofilerna sparas på din hårddisk i wmv-format. Beroende på vilken version av Windows du använder så sparas de i mappen VideoklippLWSMotion eller i mappen Mina dokumentMina videoklippLWSMotion.

WebCam note Aktivera rörelseavkänningObs!

· Du kan ändra i vilken mapp som videofilmer inspelade med rörelseavkänning sparas. Mer information finns i Galleriinställningar.

Den inspelade videofilmen finns i Galleriet.Se Visa videofilm som är inspelad med rörelseavkänning.

Aktivera rörelseavkänning