Avancerade inställningar

Reglage för

Förklaring

RightLight

RightLight justerar automatiskt webbkamerans bildinställningar för att ge den bästa bildkvaliteten vid alla ljusförhållanden. Detta sker genom att bildrutehastigheten och exponeringen vid behov justeras för att kompensera svag belysning.

Du rekommenderas att markerar den här kryssrutan och aktiverar RightLight, eftersom bildrutehastigheten och exponeringen bara justeras om det är nödvändigt på grund av svag belysning. Om det inte behövs så görs inga justeringar.

WebCam note Avancerade inställningarTips!

· Om du markerar rutan RightLight i en miljö med dålig belysning minskas bildrutehastigheten vilket kan ge en hackig videoinspelning. Om detta inträffar bör du lämna kryssrutan RightLight markerad och öka det befintliga ljuset bakifrån och från sidan. RightLight ökar då automatiskt bildrutehastigheten vilket ger en följsammare videoinspelning med bättre kvalitet.

Om det inte går att öka det befintliga ljuset kan du prova att inaktivera RightLight genom att avmarkera rutan, och se om det löser problemet.

Bildkvalitet

Om du inaktiverar RightLight använder du reglagen för att justera bildinställningarna manuellt.

· Exponering. Exponeringen styr mängden ljus som linsen släpper in i webbkameran. En låg exponering öppnar och stänger linsen med högre frekvens (upp till 1/10 000 sekund), medan en hög exponering öppnar och stänger linsen med lägre frekvens (så låg som 1/5 sekund, beroende på bildrutehastigheten). Hög exponering är att föredra i en miljö med dålig belysning, till exempel i ett rum med svag belysning. Låg exponering kan vara en fördel om ljuset är starkt.
· Styrka. Styrkan styr bildsignalens styrka. En låg styrka är att föredra i stark belysning och en hög styrka kan vara bättre i miljöer med svag belysning. Markera antingen rutan Auto om du vill att en inställning för Styrka ska tilldelas som passar för de flesta förhållanden, eller avmarkera rutan och ändra inställningar manuellt med reglaget.
· Ljusstyrka. Ljusstyrkan bestämmer balansen mellan ljusa och mörka skuggor i bilden. En hög ljusstyrka ger ljusare bilder och en låg mörkare bilder.
· Kontrast. Kontrasten är förhållandet mellan de ljusaste och mörkaste tonerna i bilden. En kontrastrik bild har höga värden för ljus och mörker medan färgerna i en bild med låg kontrast ligger mer i mitten, vilket ger en gråare och dunklare effekt.
· Krominans. Krominansen (färgintensiteten) styr mättnadsgraden. En låg krominans resulterar i dunkla, grå toner medan en högre krominans ger livligare färger.
· Vitbalans. S er till att det som är vitt i verkligheten också är vitt i foton och videoklipp, oavsett rådande ljusförhållanden. Detta åstadkoms genom att bildsignalens röda och blå nivåer justeras. på något av följande sätt:
o Kryssa för Auto om du vill att detta ska ske automatiskt i Logitech-webbkameran.

     eller

o Ställ in vitbalansen manuellt. Det gör du genom att lämna Auto -rutan avmarkerad, rikta kameran mot ett vitt föremål (t.ex. en vägg) och flytta reglaget tills väggen ser vit ut även på skärmen.

Antiflimmer

Antiflimmerfunktionen minskar flimmer som kan komma från lysrörsbelysning. Välj något av följande:

· Av om du inte använder Logitech-webbkameran i rum med lysrörsbelysning.
· NTSC – 60 Hz om du befinner dig i Nordamerika där det fluorescerande ljuset från lysrör har en frekvens på 60 Hz.
· PAL – 50 Hz om du befinner dig i Europa där det fluorescerande ljuset från lysrör har en frekvens på 50 Hz.

Bildriktning

Välj bildriktning för bilden som spelas in:

· Normal. Bilden spelas in normalt.
· Speglad. Vänder på den horisontella bildriktningen så att bilden spegelvänds. (Som att se dig själv i spegeln!)

När du är nöjd med inställningarna klickar du på Spara för att tillämpa dem och stänga fönstret.

Du kan när som helst klicka på Återställ standardinställningar om du vill ta bort de ändringar du har gjort och återgå till de ursprungliga inställningarna som webbkameran hade då du började använda den.

 

Avancerade inställningar