Överföring till YouTube

Så här överför du ett videoklipp till YouTube:

1. Gå till Galleriet.

Du öppnar Galleriet från startsidan för Logitech Webcam Software genom att klicka på WebCam tile gallery sml Överföring till YouTube. (Galleriet är också tillgängligt längst ner i fönstret när du använder snabbtagning eller rörelseavkänning.)

2. Markera fliken som innehåller de videoklipp du vill överföra till YouTube.
3. Markera de videoklipp du vill överföra.

Du kan markera en rad videoklipp som ska överföras genom att klicka på det första objektet, hålla ner Skift-tangenten och sedan klicka på det sista objektet. Om du vill markera flera utspridda videoklipp som ska överföras klickar du på det första objektet, håller ner Ctrl-tangenten och klickar sedan på de andra objekten.

4. Klicka på WebCam icon gallery youtube Överföring till YouTube YouTube.

Guiden för överföring till YouTube startar.

5. Följ guidens anvisningar på skärmen och överför dina videoklipp till YouTube. Guiden tar dig genom en rad steg. Klicka på Nästa när du har slutfört ett steg för att gå till nästa steg. Följande steg finns:
· Ange kontoinformation för YouTube.
Ange ditt Användarnamn och Lösenord för YouTube.

Om du vill att Logitech Webcam Software ska behålla dina inloggningsuppgifter för YouTube så att du inte behöver ange dem varje gång du överför filer, så markerar du rutan Kom ihåg min kontoinformation för YouTube. Om du inte vill att informationen ska bevaras låter du bli att markera rutan. I så fall måste du ange dina kontouppgifter varje gång du överför filer.

Om du inte redan har ett konto klickar du på Skapa ett YouTube-konto, registrerar dig på YouTube och återgår sedan till guiden för att fortsätta.

· Granska markerade videoklipp.
Miniatyrer av de videoklipp du markerade i steg 3 visas. Om du vill ta bort ett videoklipp från överföringen klickar du på det och väljer Ta bort. Om du vill lägga till andra videoklipp i överföringen drar du dem från Galleriet till området i mitten där miniatyrerna visas.
6. Klicka på Överför nu!.

Dina videoklipp är nu överförda YouTube.

Delningssymbolen, WebCam icon share over Överföring till YouTube, bifogas till miniatyrerna av videoklippen i Galleriet som du överför, för att visa att du har delat klippet med andra. När du klickar på ikonen händer följande:

· Du kan göra en ny överföring.
· Den webbadress som innehållet överfördes till visas.

Det här är praktiskt om du delar via ett snabbmeddelandeprogram eller med andra metoder.

 

Överföring till YouTube